Hukuk Köprüsü Dergisi / Sayı 6

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın organı olan Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü’nün altıncı sayısının yayınlanmasını müjdeliyoruz. Editörlüğünü Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver’in yaptığı bu derginin özelliği, Türkiye’de ilk defa aynı anda hem Türkçe hem Almanca dilinde yayınlar içermesidir. Dergideki her bir makalenin karşılıklı olarak Türkçe ve Almanca dillerinde yayınlanmasının sebebi, derginin her iki ülke için bir köprü görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Tıp Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku ve İnsan Hakları alanında makaleler ve önemli yargı kararları, derginin yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur. Derginin bu sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Federal Anayasa Mahkemesi’nin (26.02.2014 tarihli ve 2BvE 2–13 sayılı) Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Alexandra Deniz ÜNER)/Federal Anayasa Mahkemesi (“Basın Ofisi”) Basın Açıklaması Sy. 60–2013, 9 Ekim 2013 17 Eylül 2013 Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER)/Türk ve Federal Alman Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararına Genel Bir Bakış, Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN/Karlsruhe’den Hayvan Kesilmesi İçin Yeşil Işık, Arş. Gör. Selen Ö. ELBAN/Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 01.10.2013 – 3 StR 135–13 Tarih ve Sayılı Kararı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)/Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 4 Aralık 2013 Tarih ve BvR 1154–10 Sayılı Kararı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)/Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2013 Tarihli ve 3 Str 80–13 Sayılı Kararı (Duisburg Eyalet Mahkemesi), (Çev.: Arş. Gör Ahmet Mert DUYGUN)/Federal Polisin Tıbbi Tedavi ve Bakım Hizmetlerine Dair Düzenlemesinin Anayasaya Uygunluğu, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Barış ATLADI)/Resim Üzerinde Hak: Ünlü Birinin Fotoğrafı ve Tesadüfen Bikinili Bir Bayanın Bu Resimde Görünmesi, Yazan ve Çeviren: Yrd. Doç.Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY/Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin, 13.02.2014 Tarihli ve 18 UF 58–13 Sayılı Kararı, (Çev.: Av. Sıla ORAL)/Kiracının İsteğiyle Kira Sözleşmesinin Azami 13 Yıla Kadar Taahhüt Edilmesi – Tamamlayıcı Sözleşme Yorumu Aracılığıyla Geçersiz ve Opsiyonlu Süre Tayini Anlaşmasının Feshinden Feragat, (Çev.: Av. Sıla ORAL)/Noter Uygulamasında Tüketici Kredisi Hukuku, Dr. Niklas Patrick MAIROSE/Ortak Mülkiyet Olarak Kabul Edilen Daire Giriş Kapısı ve İç Tarafının Boyanması (Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 25.10.2013 tarihli ve VZR 212–12 Sayılı Kararı), (Çev.: Merve ALKAN)/Bankaların Otomatik Vezne Cihazları (ATM) ve Bu Cihazlardan Kaynaklanan Maliye ve Belediye Harçları Sorunları, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Bazı Sorunlar, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/492 Sayılı Kanun’un 123. Maddesi’ne Göre Harca Tabi Olmayan İşlemlere İlişkin Değerlendirme Bazı Bankalar ve Vergi Kaçırma 492 Sayılı Kanun’un 123. Maddesi’ne Göre İcra, Yargı, Tapu ve Noterde Yapılan İşlemlerin Harca Tabi Olmadığı Konusunda Değerlendirme, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştirisi, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Bankalarda Açılan Altın Depo Hesapları, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Bankaların Şüpheli Alacaklarının Varlık Yönetimi Şirketlerine Satılmasından Doğan Kurumlar Vergisi Kaçağı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Tek Satıcılık Sözleşmesinin Feshi Halinde Özellikle Reklam Giderlerinin Üreticiden Talep Edilmesi ve Bir Yargıtay Kararı, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU/Akreditifle İlgili Uluslararası Yeknesak Kuralların (ICC 600 Sayılı Broşür Hükümleri) Yeni Borçlar Kanunu Karşısında Uygulanabilirlik Ölçüsü –2–, Av. Ünal SOMUNCUOĞLU

KÜNYE BİLGİLERİ

Hukuk Köprüsü Dergisi / Rechtsbrücke
Sayı: 6
Özyeğin Üniversitesi / Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Temmuz 2014
Türü: Akademik Dergi, Hukuk
463 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISSN: 697 41 1406 5

Bir Cevap Yazın