Haliç 2001 Sempozyumu

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Haliç’te Rehabilitasyon Projesi/ Adem Baştürk, Mustafa Öztürk, Şaban Erden ve İshak Dinçer
Güney ve Kuzey Haliç Çevre Koruma Projeleri/ Veysel Eroğlu, Hasan Sarıkaya ve Mustafa Eldemir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Dönüşüm Projeleri/ Adem Baştürk, Basri Mete ve Lütfi Altun
Haliç İçin Bir Planlama Modeli Önerisi/ Ali Kılıç ve Zekiye Yemen
Denizel Çevre Yönetim Sisteminde Mahalli İdareler ve Haliç Belediyeler Birliği” Modelinin Analizi/ Mehmet Ali Akkaya
Haliç Bölgesindeki Su Mimarisi Eserleri/Ataman Demir
XVIII. Yüzyılda Kağıthane ve Sa’dabad Sarayı/ Betül Bakır
Haliç ve Tarihçesi/ Semavi Eyice
Haliç’in Fiziksel Oşinografisi ve Islah Çalışmalarının Etkileri/ Halil İ. Sur, Erdoğan Okuş, Hüsne Altıok ve A. Edip Müftüoğlu
Haliçte Nutrient ve Klorofil Dağılımı/ Erdfoan Okuş, Aslı Aslan, Seyfettin Taş, Noyan Yılmaz ve Çolpan Polat
Haliçte Mikrobiyolojik Kirliliğin Zamana Balı Değişimi/ Aslı Aslan, Erdoğan Okuş, Süleyman Övez, Hürrem Bayhan ve A. Fuat Aydın
Haliçte Boi5 Tayini İle Su Kalitesinin İncelenmesi/ Fuat Aydın, Süleyman Övez, Hürrem Bayhan, Nuray Balkıs ve Erdoğan Okuş.
Haliç’te Deterjan ve Petrol Kirliliği/ Kasım Cemal Güven, Selma Ünlü, Kartal Çetintürk ve Ayhan Uysal
Haliç’in Rehabilitasyon Sürecinde Balık Çeşitliliği/ Ahsen Yüksek, Erdoğan Okuş, Ayhan Uysal ve Noyan Yılmaz
Haliçte Tarama Sonrası Su ve Çamur Kitlesi/ Bülent İnanç, Barış Çallı, Bülent Mertoğlu, Osman Arıkan, Mahmut Altınbaş, Cumali Kınacı ve İzzet Öztürk
Haliç Dip Çamurunda Besi Maddesi Değerleri ve Mevcut Kirliliğe Etkileri/ Gürdal Kanat ve Hürrem Bayhan
Mart 2001 İtibariyle Haliç Çamurunun Kirletici Özellikleri/ Mustafa Talha Gönüllü, Hürrem Bayhan, Ertan Arslankaya, Uğur Kurt, Yaşar Avşar, İsmail Tosun ve Ömer Apaydın
Haliç Sedimanlarında Kirliliğin Tarihçesi 1912 – 1987/ Gaye Tuncer, Gürdal Tuncer ve Turgut İ. Balkaş
Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini İle Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması/ A. Beril Tuğrul, Engin Meriç, Niyazi Avşar, Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Birsen Ayaz, Nilgün Doğan, Sudiye Şahin ve İlyas Yılmaz.
Haliç Bölgesindeki Temel Mühendisliği Uygulamaları/ Ergün Toğrol
Islah Öncesi ve Sonrası Haliç Dip Topografyasındaki Değişim/ Yunus Kalkan ve Reha Metin Alkan
Haliçte Uydu Verileri ve Kirletici Hidrokimyasal Unsurlar Arasındaki İlişkinin Doruluk Analizi/ H. Gonca Coşkun ve Cankut Örmeci
Haliç Su Kalitesi Görüntülerinin Uydu Verileri İle Oluşturularak Yorumlanması/ H. Gonca Coşkun, Semih Ekercin, Ahmet Öztopal ve Zekai Şen
İstanbul’a Merkez Kütüphane/ Necati Ağıralioğlu

Künye Bilgileri

Haliç 2001 Sempozyumu
Editörler: İzzet Öztürk, Erdoğan Okuş, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Cem Gazioğlu, Ali Fuat Aydın
İSKİ
Türü: Çevre, Doğa, Su kaynakları, Su Mühendisliği, Şehir, E-kitap
Yayın Tarihi: Mayıs 2001
329 Sayfa
ISBN: 975-815-99-X
 

E-Kitap okumak için tıklayın