Günümüz Programı / Geçiş Programı’nın Güncellenmesi

İnsan nasıl ki eyleminin sonuçlarını soyutlayıp öngörebilir, aynı şekilde kendi yaşama biçimini ve rejimini kendisinin belirleyebilmesi için kendi kaderini kendisi çizebilir.

Bunun tanımı kuşkusuz doğrudan politik eylemdir ve politikaya ile programa ihtiyaç duyar.
Politik program dünyayı değiştirmenin soyutlanmasıdır.

Güvencesiz çalışmadan küresel ısınmaya, yeşil alanların rant alanlarına dönüştürülmesinden işçilerin işleri başında kitlesel ölümlerine, sınır ötesi operasyon ve savaşlardan Kahire, Hong Kong, Ferguson, Mexico City, Nantes ayaklanmalarına yaşantımızı, mahallemizi, ülkemizi, gezegenimizi doğrudan etkileyen her konuda “Bir şeyler yapmalı!” feryadı giderek hepimizin ortak tepkisi haline dönüşüyor.

Politik bilincin bir adım ötesi ise çok eskiden dillendirilmiş bir soruda ifade ediliyor: “Ne yapmalı?”
Çok uzun süredir de bu soruya bir “politik program” ile yanıt verilmekte.

Gezi, bir şeyler yapmanın yanıtıyken, Gezi’de olmayan tek şey bir program değil miydi? Günümüz Programı Dördüncü Enternasyonal’in programı olan ve daha çok Geçiş Programı olarak bilinen metnin Nahuel Moreno tarafından güncellenmesini içeriyor.

Türkçe baskıya yazılan önsöz ve yeni dünya durumu bağlamında değerlendirme ise Berlin Duvarı’nın yıkılmasından Arap Devrimlerine kadar yaşananların “Geçiş Programı’nın Güncellenmesi”nin ölçütleri ve öngörüleriyle uyum içinde olduğunu ve politik savlarının tarihin sınavından geçtiğini belirlerken, gerillacılıktan Chavezciliğe kadar politik sapmaların eleştirisi eşliğinde “Güncellenme”nin günümüze aktarımını hem gerçekleştiriyor hem de sahipleniyor.

Bugün yapılacak başlangıçlar için bir “günümüz programı” ya da yeni başlayanlar için ne yapılacağının, nasıl edileceğinin rehberi!

KÜNYE BİLGİLERİ

Günümüz Programı / Geçiş Programı’nın Güncellenmesi
Nahuel Moreno
Çeviri: Enternasyonal Çeviri Grubu
Hazırlayan: Özcan Özen
h2o kitap
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Siyaset, İdeoloji, Toplumsal Hareketler
256 Sayfa 13,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4906-06-2

Bir Cevap Yazın