Gönül Çalab’ın Tahtı / Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü

Yunus Emre’nin şiirlerinde yer alan bütün sözlük kelimelerinin birer birer ele alındığı bu eserde; kelimelerin etimolojileri, dünden bugüne bütün anlamları verilmiş ve kelimenin başta dinî/tasavvufi yönü olmak üzere, birçok yönü üzerinde durulmuştur.

Son olarak da bu kelimelerin geçtiği beyitler, kelimenin kullanım sıklığına göre bir, iki ya da üç beyit olarak tanık gösterilmiştir.

Eserin “İnceleme” bölümünde Yunus’un doğum ve ölüm yıllarından başlanarak hayatı, inanç ve irfan dünyası, ümmiliği, eserleri, tarikatlarla olan münasebeti ve tarikatı, dili, şiirlerinin biçim ve muhteva özellikleri, şiirlerinde en çok kullandığı kelimeler ve bu kelimelerin dinî/tasavvufi literatürdeki yeri, Yunus üzerinde dünden bugüne yapılmış çalışmalar üzerinde tenkidî bir anlayışla durulmuştur.

KÜNYE BİLGİLERİ

Gönül Çalab’ın Tahtı / Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü
Nurettin Albayrak
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Halk Edebiyatı, Sözlük, İnceleme
992 sayfa 16,5×23,5 cm
ISBN: 978-975-995-535-9

Bir Cevap Yazın