Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

Kitapta, iş fikri, girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri, küçük işletmelerin kuruluşu, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman planları ve yeni uygulamaları basit ve sade bir dille anlatılmıştır Ayrıca başta KOSGEB destekleri olmak üzere küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları ile güçlü ve zayıf yönleri gibi uygulamanın içinden konulara da yer verilmiştir. Kitap, uzun yıllar üniversitelerde “Girişimcilik, İşletme Bilgisi, Temel İşletme” derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda “Girişimcilik, İş Kurma, İş Kurmada Temel Adımlar” gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır. Bu baskıda, YÖK’ün KOSGEB ile işbirliği çalışması dikkate alınarak, kitap ondört bölüm olarak ve KOSGEB Girişimcilik eğitim modüllerindeki bilgilerin tamamını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu eserin müfredatı takip edilebilirse, yönetimlerin KOSGEB ile anlaşmaları ve öğrencilerin belki ilave birkaç seminere katılmaları kaydıyla, eğitim alan öğrencilerin sertifika almaları ve bunun sonucunda “KOSGEB Girişimcilik Desteği”nden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– İş Fikri Üretme ve İş Fikri Kaynakları
– Girişimciliği Etkileyen ve Belirleyen Faktörler
– İşletmelerin Kuruluş Süreci ve Amaçları
– İşletmelerin Türleri, Sınıflandırılması ve Temel İşlevleri
– Küçük İşletmelerin İşlevleri Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finans Planları
– KOBİ’lerin Ortak Özellikleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri
– KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları,
– Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kuruluşlar
– KOSGEB Destekleri ve KOSGEB İş Planı Hazırlama
– Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
– AB Hibe Projeleri ve Proje Hazırlama Rehberi

KÜNYE BİLGİLERİ

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi / İş Fikri Üretme – KOSGEB İş Planı – Girişimcilikte Başarı Faktörleri
Doç. Dr. Orhan Küçük
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ağustos 2014
Türü: Ekonomi, İşletme
423 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 13×19 cm
ISBN: 975 02 2954 1

Bir Cevap Yazın