Füsun Sayek için Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Sunuş
Yayına Hazırlayanın Notu
Başucu Notları
Veda Sözleri
Gazete Duyuruları/ Haberleri
Gazete Duyuruları
Gazete Haberleri
Gazete – Dergi Yazıları
TTB Web Sitesindeki Defterden
Posta Kartı, Mektup, ve Diğerleri…
Son Söz Yerine…

Dr. Eriş Bilaloğlu,
Sinan Solmaz,
Yeter Canbulat,
Veli Çevik,
Sultan Çeçen,
Mutlu Sereli,
Hülya Yüksel,
Prof.Dr. Nural Kiper,
Dr.Harun Balcıoğlu,
Cenk Sökmensüer,
Nazlı Ünsal,
Tuncay Sözen,
Ece-Bülent Tırnaksız,
Ayçağ-Kaya Yorgancı,
Murat Sincan,
Melih Elçin,
Orhan Odabaşı,
Sevinç Demir,
Tijen Çakmak,
Dr. Yüksel Abdullah Keçik,
Dicle Oğuz Güç,
Mutlu Hayran,
Harun Balcıoğlu,
Hem. Gülen Umut,
Ömer Aran,
Volkan Kaynaroğlu,
Dr. Nilüfer Güler,
Mustafa Barış,
Aylin Solmaz ,
Sinan Solmaz,
İkbal Solmaz,
Mustafa Kutlutürk,
Ali Varan , Birgül Varan,
Filiz İlker,
İlker Gelişen,
Dr. Lale Karakoç Sökmensüer,
Esin Aşan,
Muhsin Demirbaş,
Prof. Dr. Serap Aslan,
Dr. Gülten Seçmeer,
Ayşın Bakkaloğlu,
Hemşire Şennur Küçükçoban, Ruh Sağlığı Birimi,
Satı Tetik,
Gonca Tatar,
Prof. Dr. Ergül Tunçbilek,
Prof. Dr. Melda Çağlar,
Dr. Olcay Gedik,
Dr. Nezaket Adalar,
Özden Sanal,
Aytemiz Gürgey,
Dr. Fatma Gümrük,
Dr. Figen Gürakan,
Ayşegül Tokatlı,
Dr. Elif Babaoğlu,
Melih Babaoğlu,
Dr. Ümit Yaşar,
Zülfiye Aydoğdu,
Bülent Elibol,
Billur Kubilay,
Kubilay Varlı,
Eser Cilasun,
Uğur Cilasun,
Şükrü Hatun,
Gülsev Kale,
Prof. Dr. Seyfi Kulaksız,
Acil Tıp Uzm. Bülent Erbil,
Mesa Hastanesi,
Gültekin Akarca,
Funda Karbek,
Tanzer Korkmaz,
Rahime Nohutçu,
Uğur Özçelik,
Sevgi Bakır,
Melahat Salyam,
Erişkin Hastanesi,
Ayla Çelikcan,
Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi,
Özlem Akarsu, Özgür Aytaç,
Attila Çakmak,
Dr. Sevinç Nejat Oral,
Dilek Aslan,
Dr. Alptekin Memiş,
Dr. Yusuf Alper Kılıç,
Dr. Sinan Adıyaman,
Önder Okay,
Semih Tatlıcan, Sibel Tatlıcan,
Reşat Çiğilitepe,
Dr. Burhan Topal,
Ömer Kalaycı, Defne Kalaycı,
Ülkü Kuranel, Aykut Kuranel,
Deniz Bakkalcı,
Dr. Figen Şahpaz,
Prof. Dr. Giray Kabakcı, Kardiyoloji ABD,
Füsun Çuhadaroğlu Çetin,
Dr. Cumhur Şener,
Çelik Taşar, Ferda Taşar,
Sibel Tezcan , İlhan Tezcan,
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, HÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı,
Bengi Toros,
Stj. Dr. Yaser Said Çetin,
Şirin Sümer Çubukçu,
Serap Sivri, Bülent Sivri,
Dr. Şuayib Yalçın,
Dr. Gülten Tekuzman,
Dr. Sevin Özdeniz,
Dr. Belkıs Erbaş, Dr. Tomris Erbaş,
Prof. Dr. Tekin Durukan,
Prof. Dr. Ali Ayhan,
Prof. Dr. Sinan Beksaç,
Ayşın Uçkun,
Mehmet T. Kitapçı,
Günal Oktay,
Işıl Çıngı,
Yıldız Heves,
İdil Terzibaşıoğlu,
Mete Genç,
Olcay Oran,
Murat Yurdakök,
Fatma Şule Erdem,
Genel Cerrahi Hemşiresi,
Mevlüde Akbaş,
Hülya Yüksel,
Meliha Göksu,
Yeter Canbulat,
Prof. Dr Meseret Cumhur,
Prof. Dr. Sezgin İlgi,
Metin Şahin, Erdal Şahin,
M. Oğuz Güç,
Dr. Şamih Demli,
Stj. Dr. Görkem Çalışkan,
Doç.Dr. Mustafa Aldur,
Önder Ergönül,
İbrahim Değirmenci,
Dr. Hasan Özen,
Dr. Aysel Yüce,
Dr. Seza Özen,
Dr. Rezzan Topaloğlu,
Dinçer Geves,
Nesrin Çilingiroğlu,
Ayşe Akın,
Dr. Ahmet Tellioğlu,
Dr. Cem Denk,
Dr. Haluk Topaloğlu,
Yasemin Gazioğlu,
Seviye Ardıç,
Seyhan Yücel,
Ayhan Yücel,
Lale Türker,
Engin Türker,
Genel Cerrahi Servisi,
Dr. Ziya Dündar,
Dr. Barış D. Yıldız,
Stj. Dr. Tuğba Bilgin,
Stj. Dr. Serap Demirel,
Kadriye Tuncer,
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Radyoloji Hemşiresi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı personeli,
Sema Hanağasıoğlu (Hemşire),
Fikriye Yolcu (Hemşire),
Satı Kaleli (Sekreter),
Serap Buğuş (Sekreter),
Arzu Demir (Sekreter)
Meral Kul (Sekreter),
Ayşe Bayrambaş (Hizmetli),
Ziya Uyanık (Hizmetli),
Emine Salhan (Hizmetli),
Bülent Kılıç,
Nesrin Çilingiroğlu,
Hilal Özcebe,
Doris Naussi,
Selçuk Sürücü,
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulları ve TTB Büyük Kongre Delegeleri,
Zeki Gül,
Dr. Altan Ayaz, ATO,
Volkan Kaynaroğlu,
M. Bakkaloğlu,
Tufan Kaan,
Dr. Nabil Nuamah
Dr. Hassen Daughmoura,
Nesrin Çilingiroğlu,
Ferda – Çelik Taşar,
Ayşe Kars,
Dr. Mustafa Bakar,
Dr. Pınar Özışık,
Dr. Burcu Hazel, Nöroşirurji,
Dr. Dyt. Funda Şensoy,
TDD Eski Başkanı,
Meral – Emre – Gazi Huri,
Simge Haznedaroğlu,
Dilek Haznedaroğlu,
Tunçer Haznedaroğlu,
Ayşin Uçkun,
Mehmet Tevfik Kitapçı,
Ayçağ – Kaya Yorgancı,
Bülent Tırnaksız,
Arzu Topeli İskit,
Yusuf A. Kılıç,
Prof. Dr. Gençay Gürsoy,
Dr. Cihan Sert,
Bursa Tabip Odası,
Levent Tüzel,
EMEP Genel Başkanı,
Dr. Faruk Yıldız,
Mehmet Özen,
Dr. Pınar Çatalkaya,
Aksaray Tabip Odası,
Dr. Orhan Erdinç,
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi,
Dr. Erdoğan Mazmanoğlu,
Dr. Ali Ünlü,
Manisa Tabip Odası Delegesi,
Semih Baskan,
Dr. Nasır Nesanır,
Manisa Tabip Odası,
Dr. Canan Sönmez,
Manisa Tabip Odası,
Dr. Suat Çağlayan,
Dr. Beşir Özdamar,
Batman Tabip Odası,
Dr. Ahmet Zafer Ergün,
Kastamonu,
Dr. Yağmur Savran, Muğla,
Dr. Cem Şahan,
SSTO Yönetim Kurulu Başkanı,
Dr. Ertuğrul Tanrıkulu,
Edirne,
Erkan Kapaklı,
Dr. Şükrü Güner,
Ethem Tunal Hamzaoğlu,
Onur Hamzaoğlu,
Op. Dr. M. Zafer Dağlar,
Kadir (Deli Kadir),
Azem Ülkü, Çanakkale,
Dr. Ömer Karahan, Konya,
Dr. Halit Ergönül, Mersin,
Dr. Metin Uzabacı, Tarsus,
Dr.Candan Coşkun,
Alp Çenit, Ufuk Çenit Yılmaz, Antalya,
Selma Güngör,
Dr. Hasan Kaplan, Ege Üniversitesi, İzmir,
Dr. Yusuf Birgül, Çanakkale Tabip Odası,
Dr. Ö. Faysal Çadır, Samsun Sinop Tabip Odası,
Dr. Ramazan Aşçı, Samsun Sinop Tabip Odası,
Dr. Feride Saçaklıoğlu,
Riyat Kırmızıoğlu,
Dr. İbrahim Ersoy,
Nesrin Usta,
Dr. A. Özdemir Aktan,
Adem Avcıkıran, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı,
Dr. Nurdan Talay,
Dr. Önder Okay, ATO Başkanı,
Dr. Sevinç Yılmaz Yeltekin,
Dr. Sedef Akdoğan, Bolu Tabip Odası Başkanı,
Dr. Mithat Yağlı, Ordu Tabip Odası,
Dr. Nihat Gülhan, Çanakkale,
Dr. Mahmut Ortakaya,
Hülya Balkanlı, Balıkesir,
Dr. Ali Yalçın, Malatya Tabip Odası Delegesi,
Güray Kılıç,
Mustafa Sülkü,
Dr. Gönül Tanır,
Defne Altıntaş , Hakan Altıntaş,
Dr. Erdal Şahin,
Rezan Topaloğlu , Haluk Topaloğlu,
Prof. Dr. Serap Arslan,
Yasemin Mahfoud , Rami Mahfoud,
Nuray Aydan, Onkoloji Enstitüsü Sekreteri,
Servis Doktoru Mehmet Özen,
Dr. Mahir İğde,
HÜTF 2006 Mezunları,
Dr. Mehmet Aslan, Nükleer Tıp Ar. Gör.,
Sait Yıldız Mehmetoğlu,
Canan Özgen,
Engin Akış,
Eser Cilasun,
Şevkat Bahar,
Prof.Dr. Gülten Günel,
Doç. Dr. Işın Ünal Çevik,
Meral İşçi,
Dr. Tülay Kansu,
Dr. Eriş Bilaloğlu,
Dr. Mahmut Ortakaya,
Abdülmesih Hurigil
Hatay Tabip Odası Başkanı,
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,
Dr. Erdal Atabek,
Ankara Tabip Odası,
İstanbul Tabip Odası,
İzmir Tabip Odası,
Adana Tabip Odası,
Gaziantep Tabip Odası,
Hatay Tabip Odası,
Mersin Tabip Odası,
Şanlıurfa Tabip Odası,
Samsun-Sinop Tabip Odası Yönetim Kurulu,
Diyarbakır Tabip Odası,
Türk Dişhekimleri Birliği,
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi,
SES Aksaray, Anadolu, Bakırköy,Şişli Şube Yönetim Kurulları,
SES Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu,
Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı,
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi,
Prof. Cahit Talas,
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi,
Prof. Dr, İsmet Tan,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,
Prof. Dr. Serhat Ünal,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Akademik ve İdari Personeli,
Hacettepe Tıp Fakültesi 1970 Mezunları,
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği,
Gastrointestinal Endoskopi Derneği,
Pratisyen Hekimlik Derneği,
Türk Cerrahi Derneği,
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu,
Türk Nöroloji Derneği,
Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Üyesi,
Türk Pediatri Kurumu Derneği,
Türk Radyoloji Derneği,
Türk Toraks Derneği,
Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu,
Türkiye Diyabet Vakfı,
Prof. Dr. M. Temel Yılmaz,
Eray Canberk,
İzmir Demokratik Katılımcı Hekimler,
Dr. Sibel Kalaça,
Dr. Çağrı Kalaça,
Dr. Ahmet Arzık,
Dr.Ümit Kartoğlu,
Nellie Kartoğlu,
Dr.Nuri Bayar Ailesi,
Baysan Bayar,
Mehmet Ali Bayar,
Prof.Dr.Mehmet Ünal,
ODTÜ Mezunları Derneği,
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi,
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul,
SES Genel Başkanı Köksal Aydın,
TMMOB eski Başkanı Kaya Güvenç,
TİHV Başkanı Yavuz Önen,
Sağlık muhabirleri,
Yıldız Yazıcıoğlu,
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. İskender Sayek,
CHP Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar,
İskenderun Kaymakamı Cengiz Horozoğlu,
Belediye Başkanı Mete Aslan,
İskenderun Müftüsü Bekir Gülce,
Arsuz Mezarlığı,
Tıp Dünyası Gazetesi,
Tekirdağ Tabip Odası-Günebakan,
Afyonkarahisar Tabip Odası,
Tülay Sağlam, NTV-MSNBC,
Prof. Dr. Cihan Uras, Genel Cerrah,
Meme Kanseri,
Prof. Dr. Zeynep Oşar,
Endokronolog,
Hastalarına Öneriyor Kendileri Yapmıyor,
Prof. Dr. Haluk Onat, ASM Onkolojik Bilimler Koordinatörü,
Hekimin Dediğini Yap Yaptığını Yapma,
Prof. Dr. Ufuk Emekli, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrah,
Dr. Elem Ayça Kaya, İç Hastalıkları Uzmanı,
Kanserden Ölen Çok Doktor Var, Dr. Elif Gürkan, Fizik Tedavi Uzmanı,
Doç. Dr. Sinan Dağdelen, Kardiyoloji Uzmanı,
Dr. Arzu Çağdaş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,
Türk Oftalmoloji Gazetesi,
Dr. Füsun Sayek (Tekeşin), Müberra Tekeşin, Dr. Ali Tekeşin,
Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Tıp Dünyası,
Gençay Gürsoy, Cumhuriyet,
Doç. Dr. Özen Aşut, Tıp Dünyası,
Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tıp Dünyası,
Dr.Metin Bakkalcı, Günebakan Tekirdağ Tabip Odası Bülteni,
Dr. Melek Demir, Detay Dergisi, Denizli Tabip Odası,
Uğur Cilasun,
Yaşar Sökmensüer,
Yıldız İmrek Koluaçık, Jin u Jin,
Dr. İlhan Diken,
Prof. Dr. Tevfik Özlü,
Sağlık Hakkı,
Onur Bakır,
Harun Balcıoğlu,
Özgür Müftüoğlu, Evrensel,
Celal K. Yıldırım,
Aziz Nesin,
Fevzi Terzi, Amasya,
N.Alkan, Uşak,
Sema İlhan, İzmir,
Dr. Ümit Kartoğlu, Cenevre, İsviçre,
Haluk C. Çalışır,
Uz.Dr. Ömer Muharrem Tokso, Tekirdağ,
Doğan Ormankıran, Ankara,
Dr.Tolga Uz, Ankara,
Faik Çelik, İstanbul,
Yusuf Özkan, Hollanda,
Bilal Güneş, Ankara,
Dr. Nesrin Ekici, Eskişehir,
Dr. Seyhan Yılmaz, Hatay,
Nazım Hikmet,
Hakan Kılıç, Bursa,
Nuriye Ortaylı, Cenevre, İsviçre,
Dr. Sinan Güner, İstanbul,
Şennur Erdoğan, Antalya,
Galip Ekuklu, Edirne,
Can Yücel,
Dr.İdris Ertaşkın, Gaziantep Tabip Odası Başkanı, Gaziantep,
Ecz.Sevgi Yıldız, Ankara,
Tülin Budak-Alpdogan, New Jersey, ABD,
Süleyman Demir, Denizli,
Ahmet Telli,
Demokratik Hekim Hareketi ve Emek Hareketi,
Ataman Oğuz, KESK/Eğitim-Sen, İstanbul,
Ayşegül Uluutku Sivrikaya, İzmir,
Fulya Tüşümel, Adana,
Ziya Gökerküçük, Emekli öğretmen, Edirne,
Dr. İbrahim Taylan, Afyon,
Kayhan Özoğul, Balıkesir,
Sibel Kalaça, İstanbul,
Murathan Mungan,
Ali Özyurt, İstanbul,
Murat Aydın, Ankara,
Levent Aksoy, Denizli,
İnt.Dr. Nevin Alayvaz, Ankara,
Can Akdoğan, Ankara,
Hakan Köse, Kızıltepe/ Mardin,
Arkadaş Zekai Özger,
İzzet Doğan/ TTB-TÖK, Ankara,
Oktay Özdemir, Ankara,
Tunç Çelebi, İstanbul,
Dr. Gazel Kiremit, Sinop
Tezcan Karakuş Candan, Ankara,
Dr. Muhammet Özeker, Edirne,
Elçin Akpınar, Ankara,
Dr. Ali Serdar Fak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul,
Bülent Turgay,Gaziantep,
Dr.Ergin Memduh, Tekirdağ,
Songül Denizhan Eren, Ankara,
Yılmaz Baş,Çorum,
Zafer Sapmaz, Aydın,
Mustafa Güler, Ankara,
Nuray-Hasmet Uner, Denver, ABD,
Oğuz Paköz, K.Maraş,
Gülseren Kocaman, İzmir,
H.Murat Bilgin, Diyarbakır,
Dr. Orhan Erdinç,TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, Balıkesir,
Dr.Mithat Yağlı, Ordu,
Tanju, Bursa,
Turgut Uyar,
M. Nuri Hatiçoğlu, İskenderun,
Şerafettin Özemir, Gaziantep,
Dr.Oktay Sarı, Konya,
Prof. Dr. Duran Canatan, Talasemi Federasyon Başkanı, Antalya,
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, ÇASOD, İstanbul,
Emel Hoşgeçin, Ankara,
Hicran Yücesoy, Ankara,
Atila Yılmaz, Antalya,
Ecz. M. Tolga Kızıltuğ, İstanbul,
Hüseyin Nantu, Mardin,
Dr. M.Emin Uluğ, Mersin,
Dr. Sadi Müderris, Mersin,
Feza Karaoğlan, Eda Nalç, Ankara,
Necdet Keçeci, Ankara,
Dr. Şahin Yıldırım, Sivas,
İlker Meşe, Tekirdağ,
Mehmet Şan, Elo.Hab.Müh. DEÜ, İzmir,
Dr. Zeynep Sümer , Sivas
Dr. Haldun Sümer , Zeynep Sümer, Sivas,
Prof. Dr. Akif Güleç, Gaziantep,
Nihat Seçkin, Ankara,
Dr.Sedat Özçelik, Sivas,
Dr. Melih Akyol, Sivas,
Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu, GÜTF, Ankara,
İsmail Hakkı Bozgedik, Mersin,
Halit Atik, Adana,
Nedim Durmuş, Sivas,
Nurten Artar, Çorum,
Hasan, İstanbul,
Dişhekimi Rifat Yüzbaşıoğlu, İstanbul,
Ramazan Aşçı, Samsun,
İnci Gökmen, ODTÜ, Ankara,
Bülent Tuncel,
Çağrı Kalaça, İstanbul,
Op.Dr. Murat Molu, Kayseri,
Dr. Yavuz Akman, Düzce,
Dr. Falih Kocaman, İstanbul,
Dr. Ümit Uğurçekiç, Yargıtay, Ankara,
Av. Engin Akkaya,Zonguldak,
Fırat Koparan, Eşme, Uşak,
Fatma Demirdöğen, Ankara,
Serdar Savacı, İzmir,
Dr. Günhan Vaynioğlu, Ordu,
Dr. Erbuğ Keskin, Çukurova Tıp Fakültesi,
Orhan Veli Kanık,
Aziz Nesin,
Dr.Sunay Duman, Göz Hastalıkları Uzmanı, Ankara,
Serkan Eyyupoglu, Amasya,
Dr. Doğu Yeditepeli, Ankara,
Dr. Özgün Mengeş, Bartın,
Önder Ergönül, İstanbul,
Dr. Kürşat Yıldız, Kocaeli,
Muammer Durak, Bursa,
Fatih Şua Tapar, Tokat,
Yenal Dündar, Liverpool, İngiltere,
Haşmet Üner, Denver, Colorado,
Dr. Metehan Akbulut, Antalya,
Prof.Dr. Ercan Öngör, TOD Eski Genel Başkanı, İstanbul,
Emrah Kırımlı, İstanbul,
Peri Arbak, Düzce,
Mürüvvet Özgen, İstanbul,
Özlem Sarıkaya, İstanbul,
Cumhur Akpınar, Ankara,
Adalet Erguntali, Mardin,
Emekli-Sen Genel Merkezi, Ankara,
Dr. M. Oktay, Antalya,
Cem Alptekin, Ağrı
Gülistan Piyangotepe, Ayşen Piyangotepe, Piyangotepe Eczanesi, Ankara,
Fuat Önderoğlu, Gaziantep,
Dr. Birgi Tuna, Balıkesir,
Dr. Naci İşoğlu, Antalya,
Dr. Hüseyin Başpınar, Adana,
Veli Lök, Türkcan Baykal, Günseli Kaya, Coşkun Üsterci, Alp Ayan, Fahrettin Güzel, Aytül Uçar, Sema İlhan,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği,
Ferat Erol, Adana,
Nureddin Özdener, Mardin, Adana,
Prof.Dr. Ferruh Şimşek, İstanbul,
Önder Özkalıpçı, Cenevre,
Candan Coşkun, Bursa,
Kezban Atakoğlu, Ankara,
Uzm.Dr. M.Sezai Demirel, Malatya İl Sağlık Müdürü,
Akın Yazıcı, Kocaeli,
Ayşegül Zümrütdal, Adana,
Dr. Bahadır Savaş, Denizli,
Meliha Aktaş, Ankara,
Muzaffer Eskiocak, Edirne,
Ali Baskent, Tekirdağ,
Emin Zümrütdal, Adana,
Dr. Murat Civan, İstanbul,
Özge Ateş, Ankara,
İbrahim Halil, Şanlıurfa,
Leyla Ezgi, İstanbul,
Akif Akalin, Toronto, Kanada,
Dr. Mehmet Ataman, Diyarbakır,
İrfan Dönmez, Samsun,
Serra Yurtman, Ankara,
Gülcan Paloğlu, Ankara,
Dr.Ali Özyurt, İstanbul,
Yaşar Seyman, Ankara,
Aykut Çelik, Kocaeli,
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, İstanbul,
Sibel Şafak Şalvarlı, Ankara,
Ali Can Yıldırım, İskenderun, Hatay,
Serol Deveci, Manisa,
Fahri Arslan, Van,
Kadir Sönmez, Ankara,
Dr. M.Oktay Karakamışlıoğlu, Muğla,
Günal Sarıhan, Hacettepe Üniversitesi Ders Araçları Atölyesi,
Kayıhan Pala, Bursa,
Recep Özmetin, Düzce,
Dr Ercüment Döğen, Adana,
Süleyman Kaynak, Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şube Başkanı,
Özcan Baripoğlu, İstanbul,
Figen Şahpaz, Ankara,
Dr Muhammet Özeker, Edirne,
Ali Fırat Varol, Eskişehir,
Mahmut Sansarkan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van,
Dr.Tuna Esin, Isparta,
Yaşar Kızılırmak, Bursa,
Batman Siirt Tabip Odası,
Dr. Aydemir Yalman, İstanbul,
Güngör Topaloğlu, Zonguldak,
Adnan Yücel,
Onur Bakır, Evrensel Gazetesi, Ankara,
Yasemin Öz, İzmir,
Şeref Tuzcu, Bursa,
Didar Şensoy,
Burhan Çağlar Usta, Kocaeli,
Hikmet Bukan, Kocaeli,
Orhan Rüzgar, İstanbul,
Nasır Nesanır, Manisa,
Tülay Kansu, Ankara,
Öykü Zümrütdal, Adana,
Selim Matkap, Hatay,
Şükrü Hatun, Kocaeli,
Veysi Ayhan, Batman,
Dr.Metin Güran, Adana,
Dr.İlhan Diken, Diyarbakır,
Dr. Orhan Meral, Afyon,
Çağatay Güler,
Zafer Şişli, İzmir,
Dr Metin Altınışık, Konya,
Dr.Özkan Mengeş, Antalya,
Riyat Kırmızıoğlu, Hatay,
Tufan Kaan,
Ellen Rosskam, İsviçre,
Toni ve Caren,
Prof.Dr. İskender Sayek,
Dr. Nureddin Özdener,
Gönül Buyan Kanneci,
Yücel Tanyeri,
Şükran Kurdakul,

Künye Bilgileri

Füsun Sayek için Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007
Yayına Hazırlayan: Dr. Harun Balcıoğlu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Derleme, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2010
220 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-35-5

 

E-Kitap okumak için tıklayın