Farsça Dilbilgisi

ÖNSÖZ
İran dilleriyle uğraşanlar tarafından “Yeni Farsça” olarak da adlandırılan ve bugün komşumuz İran’ın resmi dili olan Farsça, Hint-Avrupa dil ailesine mensup olup, çok uzun bir tarihi geçmişe sahip olan İran dillerinin son halkasını teşkil eder.

Yeni Farsça, İranlıların İslamiyeti kabul ettikleri yıllarda doğmuş, fakat edebiyat ve kültür dili olma özelliğine X. Yüzyılda Samanoğulları yönetimi sırasında kavuşmuştur.

Türklerin Farsça ile tanışması daha bu dilin doğduğu ilk yıllara rastlar. Farsça, Cumhuriyetten önce kurulmuş olan Müslüman Türk devletlerinin bazen resmi dili, bazen de kültür ve edebiyat dili olarak kullanılmıştır. O devirlerde yaşamış olan Türk devlet büyüklerinin, fikir adamlarının ve şairlerinin bir kısmının Farsça eserleri bulunduğu gibi Osmanlıcanın da önemli bir bölümünü Farsça teşkil etmektedir.

Bu nedenle Farsça biz Türkler için herhangi bir yabancı dil değil, dilimizi, edebiyatımızı, tarihimiz, sanatımızı araştıracağımız zaman başvurmak zorunda olduğumuz bir kaynak dilidir. Bunun için daha önceleri çeşitli Türk okullarında ders olarak okutulurken Cumhuriyet üniversiteleri kurulduktan sonra da üniversite düzeyinde okutulmaya başlanmıştır. Bugün büyük üniversitelerimizin edebiyat fakültelerinin bünyesinde fars dilini ve edebiyatını öğreten anabilim dalları mevcuttur. Bu anabilim dalı öğrencilerinden başka Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve daha başka bölümlerin öğrencileri de Farsçayı seçmeli ders olarak almaktadırlar. Bu yıl yalnız Ankara’da bulunan üniversitelerde bu dersi alan öğrencilerin sayısı 1000’e yaklaşmaktadır.

İşte bu kadar ilgi duyulan bir dil konusunda öğrencilerimize önerebileceğimiz Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitabı bulunmamaktadır. Bibliyografyada adlarını verdiğimiz Türkçe yazılmış Farsça dilbilgisi kitaplarından en önemlisi Ahmed Ateş’in Farsça Grameri kitabıdır. Bu kitapta, dilbilgisinin önemli bir kolu olan cümle bilgisi ile Klasik Farsça ile önemli farklılıkları bulunan Modern Farsçaya yer verilmemiş olup ele alınan konular çok kısa tutulmuş, verilen örnekler ise ancak ileri seviyede Farsça bilenlerin anlayabileceği düzeydedir.

KÜNYE BİLGİLERİ

Farsça Dilbilgisi
Prof. Dr. Mürsel Öztürk
Murat Kitabevi
Yayın Tarihi: Kasım 2013
Türü: Başvuru Kitapları, Farsça, Dil Bilgisi
224 Sayfa
Enzo, Karton Kapak, 16×24 cm
ISBN: 978-975-7734-02-4

Bir Cevap Yazın