Enzimler

Enzimler E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   Enzimlerin kimyasal yapıları Enzimlerin tesir mekanizması Aktivatörler Spesifik İon Aktivatörleri Koenzimler İnhibitörler Non kompetetif inhibitörler Kompetitif inhibitörler Diğer inhibitörler Enzimatik reaksiyonların hızı üzerine tesir eden faktörler Enzim konsantrasyonu Substrat konsantrasyonu pH hidrogen ion konsantrasyonu Isı Reaksiyon ürünleri Kofaktör konsantrasyonu ve diğer fiziksel faktörler Zaman Enzimatik […]

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı

İçindekiler * Giriş ve Yöntem * İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler * İşaret Dilleri İle Konuşma Dilleri Arasındaki Bazı Farklılıklar (Dil Modalitesi) * Niçin İşaret Dillerini Araştıralım? * İşaret Dilleri Bilimsel Çalışmaları Tarihi * İşaret Dilleri Dilbilgisi Kitapları * Türk İşaret Dili (TİD) * Türk İşaret Dili ve Bölgesel Farklılıklar * İşaret Dili Çalışmalarında Etik […]