Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

toplum-ozurlulugu-nasil-anliyor E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Önsöz İçindekiler Şekiller ve Özet 1. Bölüm: Giriş Önem Sınırlılıklar Tanımlar 2. Bölüm: Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar Tutumlar Tutumun Tanımı Tutumun Ögeleri Tutumlar ve Davranışlar Tutum Değişikliği Özürlülere Yönelik Tutumların Oluşumunu ve Değişimini Açıklayan Kuramsal Çerçeve Öğrenme Yaklaşımı Bilişsel Yaklaşım Bilişsel Tutarlılık Kendini Algılama Kuramı Sosyal Temas […]

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı

İçindekiler * Giriş ve Yöntem * İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler * İşaret Dilleri İle Konuşma Dilleri Arasındaki Bazı Farklılıklar (Dil Modalitesi) * Niçin İşaret Dillerini Araştıralım? * İşaret Dilleri Bilimsel Çalışmaları Tarihi * İşaret Dilleri Dilbilgisi Kitapları * Türk İşaret Dili (TİD) * Türk İşaret Dili ve Bölgesel Farklılıklar * İşaret Dili Çalışmalarında Etik […]

Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi

Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   1. Giriş 2. Materyal ve Yöntem 1. Materyal 2. Yöntem a. Üretici Düzeyinde Örnekleme b. Toptancılar ve İhracatçılar Düzeyinde Örnekleme c. Tüketici Düzeyinde Örnekleme 3. Dünyada Bakliyat Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti 1. Dünya Bakliyat Üretimi a. Kuru […]