Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı

İçindekiler * İçindekiler * Şekiller Listesi * Fotoğraflar Listesi * Kısaltmalar * Giriş * Türkiye’de Ulaşılabilirlik Mevzuatı * İmar Mevzuatı * Özürlüler Kanunu * Yerel Yönetimler Mevzuatı * Ulaşılabilir Yapılı Çevrenin Özellikleri * Açık Alanlar * Kaldırımlar * Rampalar * Merdivenler * Yaya Geçitleri * Taşıt Park Yerleri * Açık ve Yeşil Alanlar * Kent […]