Temel Veteriner Anatomi

Temel Veteriner Anatomi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar Anatominin Tanımı Anatomik Terimler Vücut Düzlemleri (Plana Corporıs) Doğrultu, Yön, Konum Bildiren Terimler Veteriner Anatomide İncelenen Hayvanlar Memelilerde Büyük Vücut Boşlukları Göğüs Boşluğu (Cavum Thoracıs) Pleura Karın Boşluğu (Cavum Abdomınıs) Leğen Boşluğu (Cavum Pelvıs) Karın Boşluğu ve Peritoneum Leğen […]

Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Zihin Felsefesi Nedir? Zihin Felsefesinin Kapsamı Zihin Felsefesinin Diğer Felsefe Disiplinleri Arasındaki Yeri Zihin Felsefesinin Temel Kavramları Zihin Kavramı Düşünme Kavramı Bilinç Kavramı Öznellik Kavramı Bireysellik Kavramı Kendilik Kavramı Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak Zihinsel Olmanın Ölçütü […]

Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik ve Sanat Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular GİRİŞ ESTETİK Mİ SANAT FELSEFESİ Mİ? SANAT FELSEFESİNİ DE KAPSAYAN BİR FELSEFİ ESTETİĞİN OLANAĞI ESTETİĞİN PROBLEMLERİ Güzellik Estetik Özellikler Estetik Deneyim Estetik Tutum Estetiğin Dile Gelişi: Bir Değer Yargısı Olarak Estetik Yargı Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım […]

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği

İçindekiler Önsöz 1. Ünite Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerin Kullanımında Kalite, Etkinlik ve Güvenlik Giriş – Tarih Öncesinde (Tıbbi) Bitkiler Paleontolojik Çağ Milattan Önce (MÖ 50000-0) Milattan Sonra (MS 0-1900) Doğal Hazine Kaynağı Olarak Bitkiler Bitkisel Kaynaklı Ham Madde: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri Farmakope ve Bitkisel Ürünler Türk Farmakopesi Standartları Farmakope’de […]

Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Parazitoloji E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Parazitoloji’de Temel Kavramlar Parazit Hastalıklarının Önemi Parazitolojinin Tarihi Birlikte Yaşam Çeşitliliği Paraziolojide Sık Kullanılan Tanımlamalar Parazitliğe Uyum, Yaşam Döngüsü Ve Çoğalma Parazit Konak İlişkileri Parazitlerin Konak Üzerindeki Etkileri Konağın Parazit Üzerindeki Etkileri Parazitler ve Konağın Yatkınlığı PARAZİT HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE BULAŞMA YOLLARI Parazitlerin Kaynağı Parazitlerin […]

Aletli Analiz

Aletli Analiz E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler GİRİŞ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM Spektroskopide Temel Nicelikler ve Bağıntılar SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR ANALİZDE İZLENECEK BASAMAKLAR Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 2. Ünite Ultraviyole (UV) ve […]

Genel Mikrobiyoloji

Genel Mikrobiyoloji E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mikrobiyolojiye Giriş Mikrobiyoloji Ve Mikroorganizmalar Mikroorganizmalarda Büyüklük Kavramı Mikroorganizmaların Yaşam Alanları Mikrobiyolojinin Konusu Ve Alt Dalları Mikrobiyolojinin Tarihçesi Spontan Generasyon Teorisi Germ Teorisi MİKROBİYAL SİSTEMATİK VE MİKROORGANİZMALARIN İSİMLENDİRİLMESİ MİKROBİYOLOJİNİN ÖNEMİ Hastalık Etmeni Olarak Mikroorganizmalar Mikroorganizmalar, Tarım ve Hayvancılık Mikroorganizmalar ve Gıdalar Mikroorganizmalar, Enerji ve Çevre […]

Makro İktisat

Makro İktisat E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Makroekonomiye Giriş Giriş Makroekonominin Araştırma Alanı Gelir ve İstihdam Düzeyi Fiyat Düzeyinin İstikrarı Ekonomik Büyüme Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları Dış Açıklar Makroekonominin Tarihçesi Büyük Buhran Makroekonomide Temel Varsayımlar Piyasaların Temizlenme Hızı Konusundaki Farklı Varsayımlar Dengenin Tekliği Konusundaki Farklı Varsayımlar Beklentilerin Biçimlendirilmesi Konusundaki Farklı Varsayımlar […]

Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri

Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Bitkilerde Biyosentez. Giriş Ve Tanımlar Primer Ve Sekonder Metabolitler Fitokimya Ve Biyosentez Biyosentez Reaksiyonlarında Enzimatik Faaliyetler Bitkilerde Gerçekleşen Önemli Biyosentezler Ve Yolları Hayatın Kaynağı: Fotosentez Karbonhidrat Yıkılımı Yağ ve Yağ Asitleri – Biyosentezleri ve Yıkımları Aromatik Biyosentez Şikimik Asit Yolu Asetat Hipotezi […]

Okul, Aile ve Çevre İş Birliği

Okul Aile ve Çevre İş Birliği E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kullanım Kılavuzu 1. Ünite Okul-Aile İş Birliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi İş Birliği İş Birliğinin Özellikleri İş Birliğinin Ön Koşulları Okul-Aile İş Birliği Okul-Aile İş Birliğinin Kapsamı Okul-Aile İş Birliğinin Önemi Okul-Aile İş Birliğini Etkileyen Etmenler Özet Kendimizi Sınayalım Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım […]