Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler İçindekiler Sunuş Önsöz 1. Giriş, Tarihçe ve Tanımlar 2. Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını 2.1. Dünyanın Enerji Durumu 2. 2. Türkiye’nin Enerji Durumu 3. Çevre Ekonomisi ve Enerjinin Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. Kirli Enerji Kaynaklarının Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. 1. Fosil Yakıtların Toplumsal Maliyete Neden […]