Hekimlik Sorunları

Hükümetin Performansı Van/deprem bölgesinde hekimlik Umutsuzluk/gelecekten beklentinin azalması ya da uygulanan sağlık politikasına güvenmeme Asistan hekimlik Tıpta Uzmanlık Sınavı/Yan Dal Uzmanlık Sınavı Öğretim üyeliği İşyeri hekimleri Aile hekimliği Muayenehane hekimliği Kurum hekimleri Askerlik Emeklilik Şiddet Nöbet/fazla çalışma/icap nöbeti İtibarsızlaştırma/değersizleştirme Tıp eğitimi ve İnsan gücü Ücret Performans “Yabancı” doktor Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası/malpraktis Mecburi hizmet Güvencesiz […]

Çalışma Psikolojisi

Çalışma Psikolojisi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi İşin Tanımı, Çalışmanın Anlam ve Önemi İşin Tanımı ve Çalışma Kavramından Farkı Çalışmanın İşlevleri ve Bireysel Açıdan Önemi Çalışma Yaşamı ve Kapsamı Çalışma Yaşamına İlişkin Değer ve Tutumlar Çalışma Yaşamı ve Özel Yaşam Arasındaki İlişki Görgül Araştırmalardan Sonuçlar Çalışma Koşulları ve […]