İsrail Filistin Ziyareti

Künye Bilgileri İsrail Filistin Ziyareti Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği, Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Ve Afet Çalışmaları Birimi Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Halk Sağlığı, Uluslararası İlişkiler, Toplum, Şiddet, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2015 20 Sayfa İsrail Filistin Ziyareti E-Kitap okumak için tıklayın

Kompozit Doku Nakilleri Raporu

Künye Bilgileri Kompozit Doku Nakilleri Raporu Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Bilim, Sağlık Bilimleri, Tıp Etiği, Doku Nakli,  E-kitap indir, E-kitap […]

Kimyasal Silahlar: Gösteri Kontrol Ajanları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş İçindekiler Tıbbi Boyut Biber Gazı (OC) Göz Yaşartıcı Gazların Etkileri Göz Deri Solunum ve Dolaşım Sistemi Diğer Sistemlerdeki etkiler Gebelik CN ve CS’in etkileri Mortalite Tedavi Hukuki Boyut Değerlendirme Ve Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Derlemeye katılan uzmanlık dernekleri Adli Tıp Uzmanları Derneği Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği […]

TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Sunuş İçindekiler Açıklamalar 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Süreci 3. Uzmanlık Öğrencileri 4. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi 5. Eğitim- Öğretim Kadrosu 6. Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar 7. Eğitimin Programının Değerlendirilmesi Süreci 8. Yönetim ve Yöneticilik 9. Sürekli Yenilenme Katkı Sunan Dernek/Kurum ve Temsilcileri KATKI SUNAN DERNEK/KURUM VE TEMSİLCİLERİ […]

Uzmanlık Dernekleri için Etik Kılavuzlar

E-Kitap okumak için tıklayın Aydınlatılmış Onam Hasta Hakları Etik Kurullar Hekim-Endüstri İlişkileri Kılavuzların Hazırlanması Sürecine Katkıda Bulunan Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Dr. Ahmet Uğur Demir (Türk Toraks Derneği) Dr. Ali Özyurt (TTB-UDEK Yürütme Kurulu) Dr. Ali Rıza Kandiloğlu (Türk Patoloji Federasyonu) Dr. Aslıhan Avcı (Türk Biyokimya Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği) Dr. Ayşe Çaylan (Türkiye Aile […]

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Türk Tabipleri Birliği Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Kızlık Zarı Kontrolü […]

Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! TTB Görüşleri

E-Kitap okumak için tıklayın “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Hakkında Görüşler İçindekiler I- Genel Değerlendirme Taslakla Bağlantılı Yasa ve Tasarılar II- Taslak Hükümlerinin Değerlendirilmesi 1- Çalışma Düzenine Yönelik Düzenlemeler a) Hekimler yönünden çalışmalarına getirilen sınırlandırmalar hakkında görüş ve önerilerimiz: b) Tıp Fakültelerine etkileri bakımından […]