Çocukların Gelişme Süreçleri ve Okula Başlama

Künye Bilgileri Çocukların Gelişme Süreçleri ve Okula Başlama Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Eğitim, Okulöncesi, Sağlık, Halk Sağlığı, Çocuk Gelişimi, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 16 Sayfa Çocukların Gelişme Süreçleri […]

Bitkisel Ürünler ve Sağlık

Künye Bilgileri Bitkisel Ürünler ve Sağlık Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Halk Sağlığı, Alternatif Tıp, Bilim, Sağlık Bilimleri, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 40 Sayfa Bitkisel Ürünler ve Sağlık […]

TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Sunuş İçindekiler Açıklamalar 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Süreci 3. Uzmanlık Öğrencileri 4. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi 5. Eğitim- Öğretim Kadrosu 6. Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar 7. Eğitimin Programının Değerlendirilmesi Süreci 8. Yönetim ve Yöneticilik 9. Sürekli Yenilenme Katkı Sunan Dernek/Kurum ve Temsilcileri KATKI SUNAN DERNEK/KURUM VE TEMSİLCİLERİ […]

Uzmanlık Dernekleri için Etik Kılavuzlar

E-Kitap okumak için tıklayın Aydınlatılmış Onam Hasta Hakları Etik Kurullar Hekim-Endüstri İlişkileri Kılavuzların Hazırlanması Sürecine Katkıda Bulunan Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Dr. Ahmet Uğur Demir (Türk Toraks Derneği) Dr. Ali Özyurt (TTB-UDEK Yürütme Kurulu) Dr. Ali Rıza Kandiloğlu (Türk Patoloji Federasyonu) Dr. Aslıhan Avcı (Türk Biyokimya Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği) Dr. Ayşe Çaylan (Türkiye Aile […]

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Türk Tabipleri Birliği Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Kızlık Zarı Kontrolü […]

Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! TTB Görüşleri

E-Kitap okumak için tıklayın “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Hakkında Görüşler İçindekiler I- Genel Değerlendirme Taslakla Bağlantılı Yasa ve Tasarılar II- Taslak Hükümlerinin Değerlendirilmesi 1- Çalışma Düzenine Yönelik Düzenlemeler a) Hekimler yönünden çalışmalarına getirilen sınırlandırmalar hakkında görüş ve önerilerimiz: b) Tıp Fakültelerine etkileri bakımından […]