Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

Künye Bilgileri Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi Araş. Gör. Dr. Serap Ayhan, Doç. Dr. Coşkun Bakar, Doç. Dr. Raika Durusoy, Doç. Dr. Işıl Ergin, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Uzm. Dr. Umur Gürsoy, Doç. Dr. A.Öner Kurt, Doç. Dr. Gülçin Yapıcı, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Türk […]