İsrail Filistin Ziyareti

Künye Bilgileri İsrail Filistin Ziyareti Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği, Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Ve Afet Çalışmaları Birimi Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Halk Sağlığı, Uluslararası İlişkiler, Toplum, Şiddet, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2015 20 Sayfa İsrail Filistin Ziyareti E-Kitap okumak için tıklayın

Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları

Künye Bilgileri Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları Bayazıt İLHAN, Türk Tabipleri Birliği, Bülent KARAKUŞ, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Dilek ASLAN, Türk Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Deniz DÜLGEROĞLU ERDOĞDU, Türk Tabipleri Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Fethiye ERDİL, Türk Geriatri Derneği, Fikret ÇALAGAN, Sağlık […]

Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 Yılı

Künye Bilgileri Türkiye’de Sosyalleştirmenin 50 Yılı Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Farmakoloji Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Türkiye Tıp Akademisi Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Toplum, Çalışma Hayatı, Yönetim, Sağlık Politikası,  E-kitap indir, E-kitap oku […]

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Selçuk Erez / İstanbul Tabip Odası Başkan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Süreci Hasan Oğan / Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grrubu Genel Koordinatörü Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Geleceği Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve […]

Sağlık Hizmeti ve Çalışma Yaşamının Temel İlkeleri Işığında Hekim Ücretleri

Sağlık Hizmeti ve Çalışma Yaşamının Temel İlkeleri Işığında Hekim Ücretleri E-Kitap indirmek için tıklayın Mesleğimizi onurlu biçimde yapmak İçin gerekli güvenceleri İSTİYORUZ “Hastalığı değil sağlığı, Yoksulluğu değil refahı” Mart 2015 I- Biz Hekimler Biliyoruz ki: Herkesin işini iyi yapması beklenir, bu doğal olandır. Ama biliriz ki herkes işini iyi yapmaz. İşi yapacak olanın yeterli, donanımlı, […]

Mesleksel Kanserler

Mesleksel Kanserler E-kitap okumak için tıklayın Avrupa Birliği’nde her yıl yaklaşık yaklaşık 2,5 milyon yeni kanser tanısı konmaktadır. Kanser nedeniyle ölüm sayısı tedavilerin gelişmesine rağmen yıllık 1,2 milyon civarındadır. Erkeklerin %29’unun (yılda yaklaşık 700 000 olgu) ve kadın ölümlerinin %23’ünden (yılda 500 00 olgudan fazla) sorumlu, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen ölüm nedenidir. Kanserlerin […]

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar İkinci Bölüm Genel Kural ve İlkeler Üçüncü Bölüm Hekimler Arası İlişkiler Dördüncü Bölüm Hekim-Hasta İlişkileri Beşinci Bölüm Hekim ve İnsan Hakları Altıncı Bölüm Tıbbi Araştırmalar ve Yayın Etiği Yedinci Bölüm Çeşitli Hükümler Künye Bilgileri Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Türk Tabipleri Birliği Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Tıp Etiği, […]

Kanada Kamu Emekçileri Sendikası Araştırma Raporu: Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri Yanlış Yön

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Yönetici Özeti Giriş Kamu Hastanesi Temel Taşı Bir: Kamu Hastanesi Finansmanı Daha Etkindir Giriş ve özet KÖO hastaneleri sağlık hizmetleri için ayrılan değerli kaynaklarda israfa yol açtığından Kanada’nın kamu sistemi içindeki hastaneleri yenilemesi gerekmektedir KÖO hastaneleri kamu hastanelerinin 2-3 katına mal olur Kanada sağlık hizmetlerinin finansmanında nasıl 2,9 milyar […]

Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu

İçindekiler Sunuş Dünyada Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Kavram ve Değişimler Devlet / Kamu Üzerine Yeniden Düşünmek… Kamu Özel Ortaklığı ve Koordinasyonu Sağlayan Kurum Olarak YOİKK Kamu Özel Ortaklığının Hukuksal Niteliği Eksik İmtiyaz (Kamu – Özel Ortaklığı) Sağlık Sektöründe KÖO KÖO’nın Kamu Maliyesi Açısından Değerlendirilmesi Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığının Mekan Seçimi: Bursa Örneği Künye Bilgileri Sağlık Alanında […]

Hekimlik Sorunları

Hükümetin Performansı Van/deprem bölgesinde hekimlik Umutsuzluk/gelecekten beklentinin azalması ya da uygulanan sağlık politikasına güvenmeme Asistan hekimlik Tıpta Uzmanlık Sınavı/Yan Dal Uzmanlık Sınavı Öğretim üyeliği İşyeri hekimleri Aile hekimliği Muayenehane hekimliği Kurum hekimleri Askerlik Emeklilik Şiddet Nöbet/fazla çalışma/icap nöbeti İtibarsızlaştırma/değersizleştirme Tıp eğitimi ve İnsan gücü Ücret Performans “Yabancı” doktor Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası/malpraktis Mecburi hizmet Güvencesiz […]