Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları

Künye Bilgileri Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları Bayazıt İLHAN, Türk Tabipleri Birliği, Bülent KARAKUŞ, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Dilek ASLAN, Türk Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Deniz DÜLGEROĞLU ERDOĞDU, Türk Tabipleri Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Fethiye ERDİL, Türk Geriatri Derneği, Fikret ÇALAGAN, Sağlık […]

TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Sunuş İçindekiler Açıklamalar 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Süreci 3. Uzmanlık Öğrencileri 4. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi 5. Eğitim- Öğretim Kadrosu 6. Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar 7. Eğitimin Programının Değerlendirilmesi Süreci 8. Yönetim ve Yöneticilik 9. Sürekli Yenilenme Katkı Sunan Dernek/Kurum ve Temsilcileri KATKI SUNAN DERNEK/KURUM VE TEMSİLCİLERİ […]