Sakîb Dede ve Dîvânı

İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş Birinci Bölüm * Sâkıb Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği * Hayatı * Eserleri * Edebî Kişiliği * Sâkıb Dede Dîvânı’nın İncelenmesi * Nazım Şekilleri ve Muhtevâsı * Vezin ve Kâfiyesi * Sonuç * Bibliyografya İkinci Bölüm * Nüsha Tavsifleri * Metnin Kuruluşunda Karşılaştırılan Dîvân Nüshaları * […]

Mehmed Sıdkî Dîvânı

İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mehmed Sıdkî Hayatı ve Edebî Şahsiyeti II. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri Tertip Vezin Kafiye Redif III. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf Din İtikat Allah Melekler Kitaplar Peygamberler Ahiret ve İlgili Mefhumlar Kader ve Kaza Hayır ve Şer İbadet Namaz Oruç Hac Sure, Ayet ve […]