Kompozit Doku Nakilleri Raporu

Künye Bilgileri Kompozit Doku Nakilleri Raporu Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Bilim, Sağlık Bilimleri, Tıp Etiği, Doku Nakli,  E-kitap indir, E-kitap […]

Tabibin Ahlâkı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri

Künye Bilgileri Tabibin Ahlâkı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri Ebu Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-Razi Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Bilim, Tıp Tarihi, Tıp Etiği, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2013 74 Sayfa ISBN: 978- 975-00024-8-9 Tabibin Ahlâkı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri E-Kitap okumak için tıklayın

Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike

8Künye Bilgileri Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike Dr. Emel Gökmen, Dr. Zeki Gül, Dr. Nahit Acar, Diyetisyen Hülya Uzun Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Hukuk, Tıp Etiği, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 23 Sayfa Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike E-Kitap okumak için tıklayın

Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü

Künye Bilgileri Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü Dr. Emel Gökmen, Dr. Zeki Gül, Dr. Nahit Acar, Diyetisyen Hülya Uzun Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Hukuk, Tıp Etiği, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 25 Sayfa Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü E-Kitap okumak için tıklayın

Açlık Grevleri ve Hekimler

Künye Bilgileri Açlık Grevleri ve Hekimler Dr. Emel Gökmen, Dr. Zeki Gül, Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Gülsüm Önal, Dr. Ümit Biçer, Dr. Nevin Küçükçallı, Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Elif Kırteke, Dr. Şahika Yüksel, Dr. Lale Tırtıl, Av. Meriç Eyüboğlu, Dr. Osman Öztürk, Dr. Arzu Erbilici Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Hukuk, Tıp Etiği, […]

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar İkinci Bölüm Genel Kural ve İlkeler Üçüncü Bölüm Hekimler Arası İlişkiler Dördüncü Bölüm Hekim-Hasta İlişkileri Beşinci Bölüm Hekim ve İnsan Hakları Altıncı Bölüm Tıbbi Araştırmalar ve Yayın Etiği Yedinci Bölüm Çeşitli Hükümler Künye Bilgileri Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Türk Tabipleri Birliği Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Tıp Etiği, […]

Uzmanlık Dernekleri için Etik Kılavuzlar

E-Kitap okumak için tıklayın Aydınlatılmış Onam Hasta Hakları Etik Kurullar Hekim-Endüstri İlişkileri Kılavuzların Hazırlanması Sürecine Katkıda Bulunan Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Dr. Ahmet Uğur Demir (Türk Toraks Derneği) Dr. Ali Özyurt (TTB-UDEK Yürütme Kurulu) Dr. Ali Rıza Kandiloğlu (Türk Patoloji Federasyonu) Dr. Aslıhan Avcı (Türk Biyokimya Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği) Dr. Ayşe Çaylan (Türkiye Aile […]

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Türk Tabipleri Birliği Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi Türk Tabipleri Birliği Kızlık Zarı Kontrolü […]

Tıp Etiği El Kitabı

İçindekiler Bilgilendirmeler Çevirenin Notu Önsöz Giriş • Tıp etiği nedir? • Neden tıp etiği öğrenmeli? • Tıp etiği, tıp mesleği, insan hakları ve hukuk • Sonuç Bolum Bir – Tıp Etiğinin İlkesel Özellikleri • Öğrenim hedefleri • Tıbbın özgünlüğü • Tıp etiğinin özgünlüğü • Neyin ahlaki olduğuna kim karar verir? • Tıp etiği değişir mi? […]

Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu

2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Türk – Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu”nda Türkiye’de ve Amerika’da bu alanda çalışmalar yapan hukuk ve tıp akademisyenleriyle uygulamacılar bir araya getirilerek Tıp hukuku alanındaki gelişmeler, yenilikler ve hukuki düzenleme gereklilikleri ortaya konulup tartışılmıştır. Ayrıca, son dönemlerde ülkemizde gündemde olan sağlık […]