Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Başlangıç, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Son Hükümler’e ilişkin Değerlendirme ve Oneriler Künye Bilgileri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Hukuk, Ticaret Hukuku, E-kitap indir, E-Kitap oku Yayın Tarihi: 2005 292 Sayfa ISBN: 975-6037-13-X   Türk Ticaret Kanunu Tasarısı E-Kitap okumak için tıklayın

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4882 sayılı Kanun’la Değişik 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un şerhi, Avrupa Birliği Komisyonu Direktif’leri ile karşılaştırılması. Künye Bilgileri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Cengiz İLHAN Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Hukuk, Tüketici Hakları, Ticaret Hukuku, E-kitap indir, E-Kitap oku Yayın Tarihi: 2006 521 Sayfa ISBN: 975-603742-3   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun E-Kitap okumak için tıklayın

Hukukun Temel İlkeleri

Hukukun Temel İlkeleri E-kitap okumak için tıklayın * İçindekiler * Önsöz * Bibliyografi * Kısaltmalar * Birinci Bölüm * Hukuk Kavramı * Toplum Düzeni ve Hukukun Rolü * Hukuk Kavramı * Hukukun Rolü * Toplumsal Davranış Kuralları * Genel Olarak * Ahlâk ve Görgü Kuralları * Din Kuralları * Yaptırım (Müeyyide) Kavramı * Genel Olarak […]

Kıymetli Evrak Hukuku

Eserde; – Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro,aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı açıklama ve içtihatları, – 6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret […]

Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme

Piyasalarda gerçekleştirilen kıyasıya rekabet, hâlihazırda sözleşme ilişkisi içerisinde bulunan piyasa katılımcılarını mevcut sözleşmelerini ihlal ederek daha avantajlı sözleşmeler yapmaya itebilmektedir. Her ne kadar bir kişinin sözleşmesini ihlal etme ve bir başkası ile sözleşme yapma özgürlüğü bulunsa da; sözleşenleri sözleşmelerini ihlale yöneltme, ticari ahlak ve dürüstlük kurallarına ters düşer. Nitekim ticari ahlak, her piyasa aktörünün müşteri […]

Haksız Rekabet ve Yaptırımları

Toplumların ekonomik, endüstriyel ve teknolojik bakımlardan gelişimi ile ticari düzenlerinin düzgün işlemesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Düzgün işleyen bir ticari düzenin toplumsal yaşamın gelişmesine olumlu katkılar yapacağı bilinen bir gerçektir. Diğer yönden, serbest piyasa ve açık pazar ekonomisinde ticari ve ekonomik yaşamın gelişimini sağlayan en temel faktör serbest rekabet ilkesidir. Bu ilkenin dürüstlük ve […]

Ticaret Unvanı ve Ticaret Unvanının Korunması

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 39. maddesi ve devamında düzenlenen ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı addır, taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye ve onu ticari işletmesi dolayısıyla ilişki kurduğu kişilere tanıtmaya hizmet eder. Çalışmada, ticaret unvanına ilişkin TTK düzenlemesi, Kanun’da 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikleri de kapsayacak şekilde ele alınmış; 6103 sayılı […]

Anonim Şirketler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlere yönelik birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek kişilik anonim şirket kuruluşuna ve tek kişilik yönetim kuruluna izin verilmesi; halka açık olmayan anonim şirketler için kayıtlı sermaye sisteminin, birikimli oyun ve kâr payı avansının öngörülmüş olması; denetçinin şirket organı olmaktan çıkarılması; bazı […]

Hangi Şirket Kurulmalı? Avantajlar Dezavantajlar

Kitap, yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda ve çeşitli türlerde şirket kuruluşu esnasında karşılaştığı sorunlardan, yaşadığı mesleki tecrübelerinden ve ilk iki baskının ardından gelen eleştiri ve önerilenden oluşmaktadır. Kurulacak şirket türünün doğru tespit edilmesi, karşılaşılacak yükümlülükler ve vergilendirme farklılıkları nedeniyle önem arz etmektedir. Bunun için her bir şirket türünün ne olup ne olmadığını ve […]

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Dünyasına Etkileri

Aralık 2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri” konulu sempozyum, iş dünyasının çeşitli aktörlerini bir araya getirdi. Gerçekten Türk Ticaret Kanunu çeşitli yapısal yeniliklerle iş dünyasını derinden etkileyecek pek çok konuyu yasalaştırdı. Uygulanışının ilk yıllarını geride bıraktığımız yeni kanunun iş dünyası üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak ele almak […]