Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları

Künye Bilgileri Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları Bayazıt İLHAN, Türk Tabipleri Birliği, Bülent KARAKUŞ, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Dilek ASLAN, Türk Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Deniz DÜLGEROĞLU ERDOĞDU, Türk Tabipleri Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Fethiye ERDİL, Türk Geriatri Derneği, Fikret ÇALAGAN, Sağlık […]

Dezavantajlı Nüfus Gruplarının Durumunun İyileştirilmesi ve Sosyal İçermenin Sağlanmasına Yönelik Öncelikle Politika ve Önlemler

İçindekiler * Eğitim * Sağlık * Sosyal Hizmetler * Ekonomik Destek * Kadına Yönelik Şiddet ve Ensestle Mücadele * Kırsal Kadına Erişimin Sağlanması * Kamu Hizmetlerine Erişim * Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Elverişli Ortamın Sağlanması * İyi Yönetişim: Kamu, Üniversite ve Stk’larla İşbirliği Alanlarının Geliştirilmesi Künye Bilgileri Dezavantajlı Nüfus Gruplarının Durumunun İyileştirilmesi ve Sosyal İçermenin […]

Sosyal Hizmet Yönetimi

Künye Bilgileri Sosyal Hizmet Yönetimi Yazarlar: Prof. Dr. Deniz TAŞÇI, Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Yrd. Doç. Dr. Emre DEMİRCİ, Doç. Dr. Süleyman SÖZEN, Doç. Dr. Mesude Canan ÖZTÜRK, Yr. Doç. Dr. Murat ERTUĞRUL, Yrd. Doç. Dr. Muammer SARIKAYA, Hakan AYDIN Editörler: Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Yrd. Doç. Dr. Emre DEMİRCİ Anadolu Üniversitesi Türü: […]

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Künye Bilgileri Sosyal Hizmet Mevzuatı Yazarlar: Prof. Dr. İlhan TOMANBAY, Dr. Reyhan ATASU TOPÇUOĞLU, Dr. Ercüment ERBAY, Doç. Dr. Tarık TUNCAY, Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ, Aziz ŞEKER, Dr. Emrah AKBAŞ Editör: Prof. Dr. İlhan TOMANBAY, Doç. Dr. Abdurrahman İlhan ORAL Anadolu Üniversitesi Türü: Eğitim, Toplum, Sosyal Hizmetler, Sosyal Bilimleri, Açıköğretim Kitapları, E-kitap oku Yayın […]