Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmış olup 1950’de Roma’da imzaya açılmıştır. Başvuruların değerlendirilmesi ve işlenmesi süreçlerini iyileştirmek suretiyle Mahkemenin uzun dönemli etkinliğini sağlamak amacı ile, Sözleşme 1 Haziran 2010 tarihinde 14 No.lu Protokol ile tadil edilmiştir. Avrupa kıtasının neredeyse tamamını oluşturan 47 devlet Avrupa Konseyine üyedir. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile […]

Cumhuriyet Halk Partisi Programı 1969

İçindekiler   Amaçlar ve Prensipler Siyasi Meseleler Dış Politika Adalet Meseleleri İktisadi Meseleleri Mali Meseleler Sosyal Meseleler Sağlık Meseleleri Milli Eğitim Meseleleri       Künye Bilgileri   Cumhuriyet Halk Partisi Programı 1969 TBMM Yayınları Türü: Siyaset, E-kitap oku, E-kitap indir Yayın Tarihi: 1969 27 Sayfa       Cumhuriyet Halk Partisi Programı 1969 E-kitap […]

Sorokin ve Toynbee

İçindekiler Uygarlıklar Kültür Yığınları mıdır yoksa Birleşik Sistemler midir ? Sorokin’in Tarih Felsefesi Arnold J.Toynbee’nin Eleştirici İncelemesine cevap Künye Bilgileri Sorokin ve Toynbee Pirikin A.Sorokin, Arnold J.Toynbee Çeviri: Erdoğan Güçbilmez Ankara Üniversitesi Yayınları Türü: Deneme, Siyaset, E-kitap oku, E-kitap indir Yayın Tarihi: 1964 80 Sayfa Sorokin ve Toynbee E-kitap okumak için tıklayın

Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma

Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Milletlerarası Teşekküller Metodolojisi Milletlerarası Teşekküllerin Mahiyeti Milletlerarası Teşkilatlanmayı Gerektiren Sebepler Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanmanın Tarihi Gelişimi Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma fikrinin doğuşu ve ilk teşkilatlanma hareketleri Milli Devlet Sisteminin doğuşu ve mahiyeti Milli Devlet Sisteminin Doğuşu Westphalia barışından önceki durum Yunan Şehir Devletleri Evrensel İmparatorluk Roma Derebeylik Westphalia Barışı […]

Cumhuriyet Halk Partisi Halk Evleri ve Halk Odaları

Cumhuriyet Halk Partisinin, yurt içinde inkılap ve sosyal ilerleme hamlelerini ve hareketlerini daimi surette ayakta tutmak ve geliştirmek maksadıyla kurduğu Halk Evleri bu yıl onuncu yaşına yetişmiş bulunuyor. Gerçekten, ilk Halk Evi 1932 yılında kurulduğuna göre aradan 10 yıl geçmiştir. Diğer kardeşlerine ağabeylik etmiş bu ilk Halk evlerinin adlarını burada tekrar edelim: Afyon, Ankara, Bolu, […]

Cumhuriyet Halk Partisi Programı

İçindekiler Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik Sol bir Siyasi Partidir İlkeler Cumhuriyet Halk Partisinin Demokratik Sol Tutumunun Dayandığı Temel Kurallar Demokratik Sol Düzenin Tanımı ve Amaçları Demokratik Sol Gelişme Kavramı Demokratik Sol Gelişmenin Temel Kuralları Daha çok Üretim Daha çok daha Yaygın Daha Sağlıklı Tüketim Hakça Gelir Dağılımı Demokratik Sol Düzenin Gerekliliği Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve […]

On Beşinci Yıl Kitabı

İçindekiler   * CHP * Adliye Vekaleti * Milli Müdafaa Vekaleti * Dahiliye Vekaleti * Hariciye Vekaleti * Maliye Vekaleti * Maarif Vekaleti * Nafia Vekaleti * İktisat Vekaleti * Sıhhat ve İctiami Muavenet Vekaleti * Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti * Ziraat Vekaleti * Vakıflar * İstatistik * Meteoroloji * Milli Bankalar * Ulusal Kurumlar […]