Analitik Kimya Ders Kitabı

Analitik Kimya Ders Kitabı E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   * Kütlelerin Etkisi Yasası * Dengelerin Yer Değiştirmesi * Çözeltiler * Çözelti Konstantrasyonları * Yüzdeli Çözeltiler * p.p.m. * Baume Derecesi * Mol Kesri veya Mol Oranı * Molalite * Molarite * Normalite * Yüzdesi ve Yoğunluğu Belli Olan Çözeltilerin Konsantrasyonlarının Bulunması […]

Fizikokimya

Fizikokimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Gazlar GİRİŞ Ölçüm Birimleri ve SI Birim Sistemi GAZLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Basınç Sıcaklık GAZ YASALARI Basınç-Hacim İlişkisi: Boyle Yasası Hacim-Sıcaklık İlişkisi: Charles Yasası Avogadro Yasası İDEAL GAZ DENKLEMİ GAZ KARIŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ Gazlarda Difüzyon ve Efüzyon: Graham Yasası GERÇEK GAZLARIN DAVRANIŞLARI: İDEALLİKTEN SAPMALAR Gazların […]

Genel Mikrobiyoloji

Genel Mikrobiyoloji E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mikrobiyolojiye Giriş Mikrobiyoloji Ve Mikroorganizmalar Mikroorganizmalarda Büyüklük Kavramı Mikroorganizmaların Yaşam Alanları Mikrobiyolojinin Konusu Ve Alt Dalları Mikrobiyolojinin Tarihçesi Spontan Generasyon Teorisi Germ Teorisi MİKROBİYAL SİSTEMATİK VE MİKROORGANİZMALARIN İSİMLENDİRİLMESİ MİKROBİYOLOJİNİN ÖNEMİ Hastalık Etmeni Olarak Mikroorganizmalar Mikroorganizmalar, Tarım ve Hayvancılık Mikroorganizmalar ve Gıdalar Mikroorganizmalar, Enerji ve Çevre […]

Endüstriyel Kimya

Endüstriyel Kimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Kimya Endüstrisi Endüstriyel Kimya Kimya Endüstrisi Kimyanın Önemi Fiziksel İşlem (Süreç veya Proses) Kimyasal İşlem (Süreç veya Proses) Ayırma Yöntemleri Ekonomik ve Termodinamik Fizibilite Süreç Denetimi Saflaştırma Yöntemleri Üretim Maliyeti ve Ürün Verimi Temel Tanımlar Akım Şemaları Pilot Çalışma Üniteleri Araştırma ve Geliştirme Kütle Denkliği […]

Analitik Kimya Ders Kitabı

Analitik Kimya Ders Kitabı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   * Kütlelerin Etkisi Yasası * Dengelerin Yer Değiştirmesi * Çözeltiler * Çözelti Konsantrasyonları * p.p.m. * Baumo Derecesi * Mol Kesri veya Mol Oranı * Molalite * Molarite * Normalite * Yüzdesi ve Yoğunluğu Belli Olan Çözeltilerin Konsantrasyonlarının Bulunması * Problemler * Nötralimetri * Asit-Baz […]