Anayasa Hukuku Ders Notları

Anayasa Hukuku Ders Notları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   Birinci Kitap: Klasik Anayasa Hukuk Kuramına Giriş Hukuk Kişilerin ve Kişiler arasındaki ilişkilerin türleri Kamu Yararı Kavramı Hukuk Kurallarının Kaynağı Hukukta Yöntemler Hukuk Kurallarında Derecelenme Hukuki Durumlar Ayırımın Önemi ve Yararı Anayasa Hukuku Birinci Bölüm: Devlet 1. Hürriyet ve Düzen a. Siyasi İktidar İhtiyacı b. […]

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri)

E-Kitap okumak için tıklayın Özet İçindekiler Önsöz Sunuş Giriş Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik Ve Tartışmalar Kasım Erdem Çatışmacı Parlamentarizmden Melez Bir Çözüme: Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi Hüdai Şencan 1989 Yuvarlak Masa Görüşmelerinden Günümüze Çeyrek Asır: Polonya Cumhuriyeti’nde Yarı-Başkanlık Sistemi Kadir Candan Yarı-Başkanlık Ya Da Süper Başkanlık: Rusya Federasyonu Örneği Kasım Erdem Sonsöz Kasım Erdem Dizin […]