Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Giriş) Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Metin) İçindekiler * Tez Onay Sayfası * Öz * Önsöz * İçindekiler * Kısaltmalar * Kaynakça * Giriş * Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği * Vahyî’nin Hayatı * Adı * Doğum Yeri ve Tarihi * Eğitimi ve Mesleği […]

Şehrî Dîvânı

İçindekiler * Kısaltmalar * Tablolar Listesi * Önsöz * Giriş (XVII. Yüzyılın Genel Durumu) * I. Bölüm: Şehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Eseri Ve Eserinin Muhtevası * Hayatı * Sanatı * Kendi Şiiri Hakkındaki Görüşleri * Kendisini Diğer Şairlerle Kıyaslaması ve Onlar Hakkındaki Görüşleri * Dünya Görüşü * Deyimlerin Kullanımı * Edebî Sanatların Kullanımı […]

Sakîb Dede ve Dîvânı

İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş Birinci Bölüm * Sâkıb Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği * Hayatı * Eserleri * Edebî Kişiliği * Sâkıb Dede Dîvânı’nın İncelenmesi * Nazım Şekilleri ve Muhtevâsı * Vezin ve Kâfiyesi * Sonuç * Bibliyografya İkinci Bölüm * Nüsha Tavsifleri * Metnin Kuruluşunda Karşılaştırılan Dîvân Nüshaları * […]

Sa’îd Giray Dîvânı

İçindekiler * Önsöz * Kısaltmalar * Giriş * Sa’id Giray’ın Hayatı * Sa’id Giray’ın Sanatı * Dîvân Metni * Mesnevi * Kasideler * Musammatlar * Mukattaat * Gazeliyat * Tarihler * Rubailer * Sonuç * Kaynakça Künye Bilgileri Sa’îd Giray Dîvânı Hazırlayan: Saadet Karaköse T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Yayın Tarihi: 2001 229 Sayfa […]

Nedîm Divânı

İçindekiler Önsöz Giriş Nedîm’in Hayatı, Şairliği ve Eserleri Nedîm Divânı (Metin) Kasîdeler Kıt’alar Nazmlar Mesneviler Musammatlar Koşmalar Gazeller Gazel Müstezadlar Ruba’İler Matla’ ve Müfredler Kaynakça Künye Bilgileri Nedîm Divânı Şair: Nedîm Hazırlayan: Prof.Dr. Muhsin Macit T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 347 Sayfa ISBN: 9789751736383 Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap […]