Biyoistatistik

İçindekiler Verilerin toplanması özetlenmesi ve sunulması Verilerin özetlenmesi Frekans dağılım tablosu Eklemeli frekans dağılım tablosu Açık uçlu frekans dağılım tabloları Kalitatif sınıflı frekans dağılım tabloları Kesikli gözlem değerleri için frekans Dağılım tabloları Sürekli gözlem değerleri için frekans Grafikler Poligon Histogram Çubuk Diyagram Çember grafik Bilgisayar uygulaması Tanıtıcı istatistikler Merkezi eğilim ölçüleri Aritmetik ortalama Frekans dağılım […]

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Temel İstatistik Kavramlar Örnekleme Kavramları İstatistiksel Kütle Türleri Ana Kütle ve Örnek Kütle Örnekleme Yöntemleri Rassal Olmayan Örnekleme Rassal Örnekleme Verilerin Toplanması Ve Seriler Halinde Düzenlenmesi Zaman ve Mekan Serileri Nitel (Kalitatif) Seriler Nicel Seriler Verilerin Sunulması Zaman Serilerinin Grafiksel Gösterimi […]