Tuti-Name (Papağanın Hikayeleri)

Tuti-Name, kaynağı çok eski zamanlara kadar giden, zaman ve mekan içinde – tarihe, coğrafyaya, gelenek ve göreneklere göre – geniş değişikliklere uğramış olan çok tanınmış eski bir “halk romanı”dır. Bu eserin menşeinin de, “Kelile ve Dimne” gibi, Sanskrit edebiyatına dayandığı zannolunmaktadır. Eser sonraları Hint dillerine, Arapça ve Farsça’ya, Osmanlı İmparatorluğunun ilk yüzyıllarından itibaren de Türkçe’ye […]