Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

Künye Bilgileri Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi Araş. Gör. Dr. Serap Ayhan, Doç. Dr. Coşkun Bakar, Doç. Dr. Raika Durusoy, Doç. Dr. Işıl Ergin, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Uzm. Dr. Umur Gürsoy, Doç. Dr. A.Öner Kurt, Doç. Dr. Gülçin Yapıcı, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Türk […]

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu E-kitap okumak için tıklayın 1. Nükleer Enerji Ve Nükleer Santraller 1. Nükleer enerji üretiminin temel ilkeleri nelerdir? 2. Nükleer enerji üretiminin bir ülke için çekici yanları nelerdir? 3. Atom bombası ile nükleer enerji üretimi arasında bir benzerlik var mıdır? 4. Bir nükleer reaktör, kaza sonucu bile olsa, tıpkı bir […]

Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser

İçindekiler Önsöz Sunuş Son Yirmi Yılda Çernobil Kazası Sonrası Dünyada Yaşananlar Gamze Varol Saraçoğlu Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye’ye Etkisi Alpaslan Türkkan Hopa’da Kanser Görülme Sıklığı: Tanı Konmuş Olgular ve Ölümler Üzerinden Bir Değerlendirme Kayıhan Pala Ekler Künye Bilgileri Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser Gamze Varol Saraçoğlu, Alpaslan Türkkan, Kayıhan Pala Türk Tabipleri Birliği […]

Endüstriyel Kimya

Endüstriyel Kimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Kimya Endüstrisi Endüstriyel Kimya Kimya Endüstrisi Kimyanın Önemi Fiziksel İşlem (Süreç veya Proses) Kimyasal İşlem (Süreç veya Proses) Ayırma Yöntemleri Ekonomik ve Termodinamik Fizibilite Süreç Denetimi Saflaştırma Yöntemleri Üretim Maliyeti ve Ürün Verimi Temel Tanımlar Akım Şemaları Pilot Çalışma Üniteleri Araştırma ve Geliştirme Kütle Denkliği […]