Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı

Özet 16. yüzyılda Balkanlarda yetişen Mostarlı Hasan Ziyâ’î, bu dönem Rumeli şairlerinin bütün şekil ve muhteva özelliklerini taşır. Bu eserde Ziyâ’î’nin tek nüsha divanının metin tespiti yapılmış ve eserinden yola çıkarak hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Mostarlı Ziya’i’nin Hayatı ve Eserleri Kaynakça Dizin   Künye Bilgileri Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı Hazırlayan: […]