Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler 1. Bölüm * Holding Şirketler * Holding Kavramı * Giriş * Holding’in Tanımı * Holding Şirket * Holding Şirketin Amaç ve Uğraşı Konuları * Holding Şirketin Amaçları * Holding Şirketin Uğraşı Konuları * Holding Şirketlerin Türleri * Saf Holdingler * İşletme Holdingleri * Hâkim Holdingler * […]

İslâmî Türk Edebiyâtı Metinlerini Tetkik Metodları

Önsöz İslâmî Türk edebiyatı üzerinde bir bütün teşkil eden doktora çalışmamı sonuçlandırdığım 1950 yılından bu yana, denediğim metodlarla dokuz kitap meydana getirmiş bulundum. 1968 yılı başlangıç olmak üzere, Millî ve Milletlerarası kongrelere onaltı tebliğ, resmî kuruluşlara, dil ve edebiyatla ilgili raporlar sundum. Bu faaliyetlerden önce okuduğum A. Meillet’nin La Methode Comparative en lingusistique adlı eseri, […]

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Genel İçerik Kısaltmalar Açıklama Türk, Millî ve Uluslararası, Sivil Havacılık Mevzuatı Türk Sivil Havacılık Millî Mevzuatı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Yönetmelikleri Türk Sivil Havacılık Kanunu Fihristi Türk Sivil Havacılık Kanunu Metni Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (Shy-6B) Sivil Havacılık Teknik Denetleme […]

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar İslâmi Kaynaklar Haçlı Vekâyinâmeleri Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler Giriş Dimaşk Atabegliği’nin Kurulmasından Önce Suriye Birinci Bölüm Dimaşk Atabegliği’nin Siyasî Tarihi (1104-1154) Atabeg Tog –Tegin Devri (1104-1128) Atabegliğin Kuruluşuna Kadar Tog – Tegin Tutuş’un Hizmetinde Dimaşk Melikliği’nin Kurulması […]

Hukukun Temel İlkeleri

Hukukun Temel İlkeleri E-kitap okumak için tıklayın * İçindekiler * Önsöz * Bibliyografi * Kısaltmalar * Birinci Bölüm * Hukuk Kavramı * Toplum Düzeni ve Hukukun Rolü * Hukuk Kavramı * Hukukun Rolü * Toplumsal Davranış Kuralları * Genel Olarak * Ahlâk ve Görgü Kuralları * Din Kuralları * Yaptırım (Müeyyide) Kavramı * Genel Olarak […]

Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt

Borçlar Hukuku Dersleri 1 E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Giriş * Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi * Genel Olarak * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesi ve Bu Düzenlenmenin Hukukî Niteliği * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesinin Sebepleri * Tarihi Sebepler * Hukuk Uygulamasında Kolaylık ve Açıklık Sağlama * Devletin Özel Hukuk İlişkilerine […]

Ekonomik Sistemler

İçindekiler Birinci Bölüm Ekonomik Sistemler 1- Ekonomik Sistem Kavramının Tanımı 2- Ekonomik Sistemlere Duyulan Gereksinme 3- Ekonomik Sistemlerin Doğuşu 4- Ekonomik Sistemlerin Özellikleri 5- Ekonomik Sistemlerin Siyasal Sistemlerle İlişkisi İkinci Bölüm Liberalizm Sistemi 1- Liberalizm Sisteminin Doğuşu A- Maddi Alandaki Gelişmeler 1) Deniz Keşifleri 2) Ticaret Alanındaki Gelişmeler 3) Tarım Alanındaki Gelişmeler 4) Para ve […]

Anayasa Hukuku Ders Notları

Anayasa Hukuku Ders Notları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   Birinci Kitap: Klasik Anayasa Hukuk Kuramına Giriş Hukuk Kişilerin ve Kişiler arasındaki ilişkilerin türleri Kamu Yararı Kavramı Hukuk Kurallarının Kaynağı Hukukta Yöntemler Hukuk Kurallarında Derecelenme Hukuki Durumlar Ayırımın Önemi ve Yararı Anayasa Hukuku Birinci Bölüm: Devlet 1. Hürriyet ve Düzen a. Siyasi İktidar İhtiyacı b. […]

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

İçindekiler   Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar a. İslami Kaynaklar b. Haçlı Vekayinameleri c. Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları d. Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler       Künye Bilgileri   Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) Coşkun Alptekin Marmara Üniversitesi Yayınları Türü: İslam Yayın Tarihi: 1985       Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın

Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi

Önsöz   Bu eser, yıllardır bir arada çalıştığım değerli arkadaşım Yard.Doç.Dr.Ali Rıza Okur’un İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde savunulan ve kabul edilen doktora tezidir. İşyeri sendika temsilciliği kurumunun iş yerlerinde çalışma barışının kurulmasında ve sürdürülmesindeki büyük rolü tez konusunun önemini ortaya koymaktadır. Gerçekten, işyeri sendika temsilcileri mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen görev ve yetkilerin […]