Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş İçindekiler Giriş Açılış Konuşmaları Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Cemal Taluğ Ankara Üniversitesi Rektörü Dr. Aylin Çiftçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve […]

Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım / Aile Hekimliği Ülkemiz için Uygun Bir Model midir?

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz (TTB Merkez Konseyi) Önsöz (TTB Halk Sağlığı Kolu) Bu Atölye Çalışması Nasıl Kurgulandı? Yöntem, Gerekçe ve Beklentiler Bir Birim Olarak Aile Ve Sağlık Aile sorunlarla nasıl başa çıkma yolları kullanır? Sağlık bu sorunlar arasında özellikli bir alan mıdır? Demografi bilimi ve sağlık ışığında değerlendirir misiniz? Aile kendi sağlığının belirleyicisi […]