Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt

Borçlar Hukuku Dersleri 1 E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Giriş * Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi * Genel Olarak * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesi ve Bu Düzenlenmenin Hukukî Niteliği * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesinin Sebepleri * Tarihi Sebepler * Hukuk Uygulamasında Kolaylık ve Açıklık Sağlama * Devletin Özel Hukuk İlişkilerine […]