Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar İslâmi Kaynaklar Haçlı Vekâyinâmeleri Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler Giriş Dimaşk Atabegliği’nin Kurulmasından Önce Suriye Birinci Bölüm Dimaşk Atabegliği’nin Siyasî Tarihi (1104-1154) Atabeg Tog –Tegin Devri (1104-1128) Atabegliğin Kuruluşuna Kadar Tog – Tegin Tutuş’un Hizmetinde Dimaşk Melikliği’nin Kurulması […]

Mehmed Sıdkî Dîvânı

İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mehmed Sıdkî Hayatı ve Edebî Şahsiyeti II. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri Tertip Vezin Kafiye Redif III. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf Din İtikat Allah Melekler Kitaplar Peygamberler Ahiret ve İlgili Mefhumlar Kader ve Kaza Hayır ve Şer İbadet Namaz Oruç Hac Sure, Ayet ve […]