Eczacılıkta Latince

İçindekiler   Harflerin okunuşu Sesli harfler Diftonglar Sessiz harfler Katışık sessizler Hece Vurgu Hal Çekim Birinci isim çekimi İsim tamlaması Sıfatlarla isimlerin beraber çekimi İkinci isim çekimi Fiiller Sıfatlar 1. ve 2. isim çekimine uyanlar Terimler Sayılar Kesirler Üçüncü isim çekimi Sıfatlar 3.İsim çekimine uyanlar Dördüncü isim çekimi Sıfatlarda dereceleme Zarflar Beşinci isim çekimi Örnek […]

Botanik (Hücre, Doku ve Organlar)

İçindekiler   Faredeki akyuvar hücresinin yapısı Buğday bitkisi sapındaki bir hücrenin yapısı Epistylis’in yapısı Bakteri yapısı Hücre şekilleri Hücrenin büyüklüğü Hücrenin kimyasal yapısı Proteinler Amino asitler Nükleik asitler DNA RNA Karbonhidratlar Yağlar Kristaller Renk maddeleri Alkaloidler Sitoplazma ve organelleri Plazma zarı Hyaloplazma Hyaloplazma’nın kimyasal yapısı Glikoz 6 fosfatın metabolik yolu Glikoz Glikojen sentezi Hareketlerin oluşumu […]

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı

İçindekiler * Kapak * Öz Geçmiş * Özet (Türkçe) * Özet (İngilizce) * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum * XVIII. Yüzyılda Edebî Durum * Müellifin Hayatı ve Eserleri * Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı * Doğumu ve Adı * Eğitimi ve Mahlası * Memuriyeti * Ailesi * […]

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018

İçindekiler * Sunuş * Strateji Belgesi Hazırlık Süreçlerine Katılanlar * Kısaltmalar * Tanımlar * Mevcut Durum * Gerekçe * Vizyon * Değerler Ve İlkeler * Stratejik Amaçlar * Performans Ölçütleri * Uygulama Planları * Sonuç * Seçilmiş Kaynakça * Kongre Kurulları * Strateji Belgesi Hazırlık Süreçlerinde Görüş Bildirenler Sunuş I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi […]

Mehmed Sıdkî Dîvânı

İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mehmed Sıdkî Hayatı ve Edebî Şahsiyeti II. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri Tertip Vezin Kafiye Redif III. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf Din İtikat Allah Melekler Kitaplar Peygamberler Ahiret ve İlgili Mefhumlar Kader ve Kaza Hayır ve Şer İbadet Namaz Oruç Hac Sure, Ayet ve […]

Temel Veteriner Anatomi

Temel Veteriner Anatomi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar Anatominin Tanımı Anatomik Terimler Vücut Düzlemleri (Plana Corporıs) Doğrultu, Yön, Konum Bildiren Terimler Veteriner Anatomide İncelenen Hayvanlar Memelilerde Büyük Vücut Boşlukları Göğüs Boşluğu (Cavum Thoracıs) Pleura Karın Boşluğu (Cavum Abdomınıs) Leğen Boşluğu (Cavum Pelvıs) Karın Boşluğu ve Peritoneum Leğen […]

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce – Türkçe)

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce – Türkçe) E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   * Sözlük * Kısaltmalar * Avrupa Birliğinin İdari Yapısı * Avrupa Komisyonu Yardımcı Komiteleri * AB Ülkeleri * Ülkeler Listesi * Latince Terimler * Kaynaklar     Önsöz   Türkiye  Avrupa  Birliği (AB) ilişkilerinin  geldiği aşamada  AB mevzuatının  Türkçeye  […]