Türk Tabipleri Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu

Künye Bilgileri Türk Tabipleri Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu Okan Akhan, Özdemir Aktan, Dilek Aslan, Muzaffer Başak, Deniz Dülgeroğlu, Gülriz Erişgen, Onur Hamzaoğlu, Ziynet Özçelik, Kayıhan Pala, Sarp Saraç, İskender Sayek, Fatih Sürenkök, Cem Terzi, Raşit Tükel Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Bilim, Sağlık Bilimleri, Tıp, Tıp […]

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

E-Kitap okumak için tıklayın Onursal Başkan /Honorary President of the Conference Hans-Ulrich Deppe Konferans Başkanları /The Presidents of the Conference Alexis Benos, IAHPE Başkanı/President of IAHPE Eriş Bilaloğlu, TTB Başkanı/President of TMA Bülent Tanık, Çankaya Belediye Başkanı /Mayor of Çankaya Konferans Sekreterleri /The Secretary of the Conference Özlem Kurt-Azap Özlem Özkan Elias Kondilis Stathis Giannakopoulos […]

Sağlık Alanında “Hizmet Kaynaklı Zarar”: Hekimler Ne Diyor?

İçindekiler Sunuş Önsöz Özet Giriş ve Amaç Tanımlar / Kavramsal çerçeve Çalışmayla ne amaçlandı? Yöntem Araştırmanın kısıtlılığı Bulgular ve Tartışma Katılımcıların demografik özellikleri Malpraktis olgusu üzerine düşünce ve tutumlar Katılımcıların uygulanmakta olan ve önerilen yöntemler hakkındaki düşünceleri Katılımcıların önerileri SONUÇ KAYNAKLAR EKLER Ek.1 Katılımcıların önerilerinden örnekler… Ek.2 Anket formu Ek.3 TTB Malpraktis Bildirgesi Künye Bilgileri […]

Füsun Sayek için Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Yayına Hazırlayanın Notu Başucu Notları Veda Sözleri Gazete Duyuruları/ Haberleri Gazete Duyuruları Gazete Haberleri Gazete – Dergi Yazıları TTB Web Sitesindeki Defterden Posta Kartı, Mektup, ve Diğerleri… Son Söz Yerine… Dr. Eriş Bilaloğlu, Sinan Solmaz, Yeter Canbulat, Veli Çevik, Sultan Çeçen, Mutlu Sereli, Hülya Yüksel, Prof.Dr. Nural Kiper, Dr.Harun […]

Üretmek ve Üremek: Gelecek Kuşakları Tehdit Eden Çalışma

E-Kitap okumak için tıklayın Önsöz Giriş 1. Üreme ve üreme riskleri (Çeviren: Meral Türk Soyer) Üremek : süregiden, hassas, karmaşık bir süreç Doğurganlık Erkek tarafı Kadın tarafı Üreme “kazaları” 2. Çalışma ortamında eski ve yeni zehirler (Çeviren: Meltem Çiçeklioğlu) Üreme açısından kaygılandıran 30 kimyasal Hep gündemde olan eski zehir Civa, “0” düzeyine ne zaman ulaşılacak? […]

Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser

İçindekiler Önsöz Sunuş Son Yirmi Yılda Çernobil Kazası Sonrası Dünyada Yaşananlar Gamze Varol Saraçoğlu Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye’ye Etkisi Alpaslan Türkkan Hopa’da Kanser Görülme Sıklığı: Tanı Konmuş Olgular ve Ölümler Üzerinden Bir Değerlendirme Kayıhan Pala Ekler Künye Bilgileri Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser Gamze Varol Saraçoğlu, Alpaslan Türkkan, Kayıhan Pala Türk Tabipleri Birliği […]

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye’sinde Halka ve Hekimlere / Sağlık Personeline Ne Getiriyor?

İçindekiler I. Türkiye’de Sermayenin Sağlık Sektörü Hayali Gerçekleş(ebil)ecek mi II. Hangi Türkiye Sağlık Sektörü? III. Son Düzenlemeleri Nasıl Okumalı? IV. Aile Hekimliği Kandırmacası Bu Yapılanlar, Ne Anlama Geliyor? Künye Bilgileri Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye’sinde Halka ve Hekimlere/Sağlık Personeline Ne Getiriyor? Ata Soyer, Aytekin Yazgan, Bülent Kılıç, Cavit I. Yavuz, Coşkun O. Şeyhoğlu, Ergün Akyol, […]