Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri)

E-Kitap okumak için tıklayın Özet İçindekiler Önsöz Sunuş Giriş Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik Ve Tartışmalar Kasım Erdem Çatışmacı Parlamentarizmden Melez Bir Çözüme: Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi Hüdai Şencan 1989 Yuvarlak Masa Görüşmelerinden Günümüze Çeyrek Asır: Polonya Cumhuriyeti’nde Yarı-Başkanlık Sistemi Kadir Candan Yarı-Başkanlık Ya Da Süper Başkanlık: Rusya Federasyonu Örneği Kasım Erdem Sonsöz Kasım Erdem Dizin […]

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mevzuat Temel Kavram ve Yaklaşımlar Sosyal Düzen Kuralları Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Anayasa Kanun Kanun Hükmünde Kararname Uluslararası Andlaşmalar Tüzük (Nizamname) Yönetmelik (Talimatname) Yönerge Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar 2. Ünite Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]