Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler

İçindekiler * İstihdam * İşçi Kadrosunda İstihdam * Memur Kadrosunda İstihdam * Eğitim * Örgün Eğitim * Taşımalı Eğitim * Sosyal Yardımlar * Bakım Hizmeti * Evde Bakım Hizmeti * Kuruluşlarda Bakım Hizmeti * Özel Bakım Merkezleri * Yaşlı Bakım Hizmetleri * Gelir Vergisi İndirimi Künye Bilgileri Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler Yıllık […]

On Beşinci Yıl Kitabı

İçindekiler   * CHP * Adliye Vekaleti * Milli Müdafaa Vekaleti * Dahiliye Vekaleti * Hariciye Vekaleti * Maliye Vekaleti * Maarif Vekaleti * Nafia Vekaleti * İktisat Vekaleti * Sıhhat ve İctiami Muavenet Vekaleti * Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti * Ziraat Vekaleti * Vakıflar * İstatistik * Meteoroloji * Milli Bankalar * Ulusal Kurumlar […]

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2004-2006 Çalışma Raporu

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2004-2006 Çalışma Raporu E-Kitap okumak için tıklayın TTB GPE Yönetim Kurulu Üyeleri Özen Aşut Başkan Hüseyin Demirdizen Genel Sekreter Alper Büyükakkuş Hakan Şen Ümit Kağan Arpacı Mustafa Sülkü Ercan Tanrıkulu Hasan Değirmenci Naciye Demirel İsfendiyar Eyyüboğlu Gülden Aykanat Nihat Şahbaz Havva Özden Muharrem Baytemür Eriş Bilaloğlu Şamih Demli Şanda Çalı Serhat […]

Türkiye Sağlık İstatistikleri 2006

Künye Bilgileri Türkiye Sağlık İstatistikleri 2006 Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Umut Özcan Türk Tabipleri Birliği Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, İstatistik, E-kitap indir, E-kitap Oku Yayın Tarihi: Aralık 2005 134 Sayfa ISBN: 975-6984-78-3   E-Kitap okumak için tıklayın

Tıbbi İstatistik

Tıbbi İstatistik E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. İstatistiğin Tanımı ve Temel Kavramlar 2. Verilerin Derlenmesi, İşlenmesi ve Grafikler ile Gösterimi 3. Ortalamalar ve Değişkenlik Ölçüler 4. Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler 5. Olasılık Kuramı 6. Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları 7. İstatiksel Tahmin ve Hipotez Testleri 8. Korelasyon ve Regresyon Analizi Künye Bilgileri […]

Regresyon Analizi

Bu kitap; İstatistik ve Ekonometri bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında zorunlu derslerden olan  “Regresyon Analizi” dersinin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu konu sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda “Yordama Analizi” veya “Bağlanım Analizi” adlarıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitapta konular, öğrencilerin anlayabileceği bir dille anlatılmış, konular akademik bir dilden ziyade akıcı bir şekilde ve mümkün […]

Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi

E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Giriş 1. Bölüm Ulaştırma Sistemlerini Belirleyen Faktörler ve Türkiye Ulaştırma Sistemlerinin Genel Bir Değerlendirmesi 1.1. Ulaştırma Türlerini Belirleyen Faktörler 1.1.1. Zaman 1.1.2. Güvenlik 1.1.3. Ulaşılabilirlik 1.1.4. Fiyat 1.2. Türk Havacılığının Geçirdiği Evreler (Tarihçesi) 1.2.1. Özel Havayolları 1.2.2. Hava Ulaştırma Sisteminin Yapısı 1.2.3. Hava Ulaştırmasının Sosyal ve Siyasal Özellikleri 1.2.4. Hava […]

İstatistik – 1

İstatistik eğitimi günümüzde, hemen her bölümde artan bir hızla önem kazanmaktadır. Bu kitap, lisans seviyesinde okutulmakta olan temel istatistik dersleri dikkate alınarak yazılmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması için basit ve sade bir anlatım dili kullanılmış, her konu ile ilgili zorluk dereceleri farklı örnekler çözülmüştür. Kitapta 11 bölüm ve 225 çözümlü probleme yer verilmiştir. Kitap, sadece […]

Anket

Araştırma yöntemleri içinde, içerdiği bilgiler nedeni ile “Anket” önemli bir konu olmakla birlikte, ülkemizdeki kullanımı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Kitap, anket ve türleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, anket sorularının hazırlanması, örneklem seçimi ve verilerin toplanması gibi aşamaları örnekler yardımıyla ayrıntılı olarak ele almış, ayrıca toplanan verilerin istatistiksel olarak yorumlanması aşamasında hangi test […]