Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş İçindekiler Giriş Açılış Konuşmaları Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Cemal Taluğ Ankara Üniversitesi Rektörü Dr. Aylin Çiftçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve […]

Türk Tabipleri Birliği Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu

Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş / Dr. Feride Aksu Tanık Önsöz / Dr. Muzaffer Eskiocak TTB-PandemiK Yönergesi Kurul Çalışmaları a. WEB yayını b. Çalışma Oturumları i. Gündem ii. Toplantı Tutanakları iii. Basın Açıklamamaları Üyelerin Pandemi Sürecine ilişkin Yazıları Kurul Üyelerinin Bilgi Üretimi […]

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Türkiye’de Ve Dünyada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Giriş Tarihçesi Epidemiyolojisi Risk grupları Ekoloji KKKA’de Patogenez Klinik Bulgular Klinik Seyir Tanı ve Ayırıcı Tanı Laboratuvar Tanı Konvalesan Dönem ve Sekeller Risk Grupları ve Korunma Tedavi ve Olgu Yönetimi SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE KKKA KIRIM […]

Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009

Cezaevi ve Sağlık Hakkı: Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki Hastalar için Kanser Danışma Kurulu Raporu 2009 E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Türk Tabipleri Birliği Kanser Danışma Kurulu Üyeleri Önsöz Başlarken Giriş Mahkum veya Tutuklu Kanser Hastalarına Yönelik Tıbbi Bakım Önerileri Kanser Hastaları ve Ceza İnfaz Hukuku Bağlamında Cezanın Ertelenmesi Sonuç ve Öneriler Türk Tabipleri Birliği Cezaevindeki […]

Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım / Aile Hekimliği Ülkemiz için Uygun Bir Model midir?

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz (TTB Merkez Konseyi) Önsöz (TTB Halk Sağlığı Kolu) Bu Atölye Çalışması Nasıl Kurgulandı? Yöntem, Gerekçe ve Beklentiler Bir Birim Olarak Aile Ve Sağlık Aile sorunlarla nasıl başa çıkma yolları kullanır? Sağlık bu sorunlar arasında özellikli bir alan mıdır? Demografi bilimi ve sağlık ışığında değerlendirir misiniz? Aile kendi sağlığının belirleyicisi […]

Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Gereç Ve Yöntem I. Bölüm: Kentler, Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri II. Bölüm: Atölye Çalışması Grup Raporları 13-14 Ocak 2007 Grup-1: Kentlerde Sağlık Örgütlenmesinin İlkeleri Ve Entegrasyon Grup-2: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Grup-3: Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Hizmet Sunumu Sistemi Midir? Genel Tartışmada Ön Plana Çıkan Noktalar Sonuç Ekler […]