Enzimler

Enzimler E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   Enzimlerin kimyasal yapıları Enzimlerin tesir mekanizması Aktivatörler Spesifik İon Aktivatörleri Koenzimler İnhibitörler Non kompetetif inhibitörler Kompetitif inhibitörler Diğer inhibitörler Enzimatik reaksiyonların hızı üzerine tesir eden faktörler Enzim konsantrasyonu Substrat konsantrasyonu pH hidrogen ion konsantrasyonu Isı Reaksiyon ürünleri Kofaktör konsantrasyonu ve diğer fiziksel faktörler Zaman Enzimatik […]

Besin Analizleri – Cilt 1

Besin Analizleri – Cilt 1 E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Besin Kontroluna Giriş Uzmanlık Bölümleri Klinik Tababet Uzmanlıkları Koruyucu Tababet Uzmanlıkları Laboratuvar Uzmanlıkları Akademik Uzmanlıklar Halk Sağlığı Koruyucu Tababet ve Hijyen Epideyoloji Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji Viroloji İmmunoloji Mikoloji Parazitoloji Besin Kontrolü Organizasyonları Federal Daireler Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü Sütçülük Bürosu Sağlık […]