Vusûlî Dîvânı

İçindekiler Önsöz Kısaltmalar İşaretler I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği A. Vusuli’nin Hayatı 1. Adı ve Mahlası 2. Hayatı İle İlgili Bilgiler 3. Ölümü 4. Eseri B. Edebî Kişiliği 1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri 2. Dil ve Üslup 3. Deyimler II. Vezin Kullanılan Vezinler III. Metin A. Yazmanın Tanıtılması B. Metin Kurulurken Tutulan […]

İbrahim Tırsî ve Dîvânı

İçindekiler * Önsöz * Kısaltmalar * Neşir Meseleleri * Birinci Bölüm * İnceleme * İbrahim Tırsî’nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti * İbrahim Tırsî’nin Hayatı * İbrahim Tırsî’nin Edebî Şahsiyeti * Ele Aldığı Temalar * Sosyal Temalar * Eğlenceler * Musiki * Meslekler ve Zanaatlar * Sebzeler ve Yemekler * Hayvanlar * Kılık-Kıyafet * Yaşadığı Çevredeki […]

Kutsal İklimde Dua

Kutsal İklimde Dua E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Ön Söz Giriş Duanın Anlamı ve Önemi Duada Şekil ve Âdâb Duada Zaman ve Mekan Duada Kişinin İç Dünyası Kutsal İklimde Yakarışlar 1. Yolculuk Yola Çıkarken Vasıtaya Binerken 2. İhrama Girerken ve İhramlı İken Okunacak Zikirler Telbiye Tekbir Tehlil Tesbih Salavat-ı Şerife 3. Mekke’ye Girişte / Harem […]

İnsan, Din ve Peygamber

İçindekiler Önsöz İnsan, Din ve Peygamber. Giriş I. İnsan II. Din III. Peygamber 1- Peygamberin Din ile İlgili Görevleri a) Tebliği b) Tebyin c) Teşri 2- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Örneklik Misyonu a) İnancı b) İbadeti c) Ahlakı 1) Adaleti 2) İhsanı 3) Takvası 4) İstikameti 5) Hilmi 6) Merhameti Sonuç Bibliyoğrafya     Künye Bilgileri […]

Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk

Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Giriş Sevginin Anlamı, Çeşitleri ve Sevgiyi Oluşturan Etkenler Giriş 1. Sevgi Anlamını İfade Eden Kavramlar 2. Sevgiyi Oluşturan Etkenler a) Sağlıklı ve Varlıklı Yaşama Arzusu b) İyilik ve İkram c) Güzel ve İyi Şeyler ç) Güzel Ahlâk ve Dürüstlük d) Rûhî Bağ […]

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Harita ve Resimler Ön Söz Giriş Hz. Muhammed’in Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam 1- Coğrafî Durum 2- Siyasî Durum a- Kuzey Arabistan b- Güney Arabistan c- Hicaz Bölgesi 3- Sosyal ve Kültürel Durum a- Nüfus Yap‘ıs‘ı b- Kabile Hayat‘ c- Aile Yapı‘s‘ı d- Baz‘ Âdetler ve […]

Tasavvufî Şiir Şerhleri

İbnülemin Mahmud Kemal’in bir kıt‘ası ile na‘ti üzerine Hüseyin Vassaf’ın kaleme aldığı şerhler olan Feyzü’l-Kemâl ve Mir‘âtü’l-Kemâl, birbirlerine yaslanan muhtevaları dolayısı ile aynı kitap içinde yer aldı. Tevhîd ilmine dair dakik bahisleri içeren Feyzü’l-Kemâl ile hakīkat-i muhammediyyeden muhabbet-i muhammediyyeye kadar geniş bir yelpazede pek çok meseleye bünyesinde yer veren Mir’âtü’l-kemâl bu yayın ile günümüz imlâsına […]

Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat

Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat, bu toprağın insanlarının hikâyelerini anlatırken insan olmanın temel öğelerinin hiçbirini ihmal etmeyen Ahmet Mithat üzerine yeniden düşünme imkânı sunuyor. Harika Durgun, Ahmet Mithat Efendi’nin gazete ve dergilerdeki edebî yazılarından, hikâye, roman ve tiyatrolarından istifade ederek edebiyat teorisine, edebiyat tarihine ve eleştirisine yönelik görüşlerini derli toplu bir şekilde ortaya koymakta… Çalışma […]

Yenişehirli Avni Bey

Yenişehirli Avni Bey, XIX. asrın en önemli şairlerinden ve en ilginç ediblerindendir. Bir bakarsınız, Yunancadan roman tercüme ediyor; bir bakarsınız, komedya telifine soyunmuş. Bazen yeni bir rejime, yeni bir insan tipine, yeni mekteplere, hatta yeni bir alfabeye hasret çeker; bazen de eskinin ıslahının mümkün olacağına aklı yatıp kocaman projeler üretir. Kekemedir; ama devrinin en akıcı […]

Mehmed Âkif – Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam

“Pek az şair Mehmed Âkif kadar içinde yaşadığı toplumun parçası haline gelmiş ve onunla haşirneşir olabilmiştir. O, adetâ bir toplum mistiği gibidir. Cami kürsüsünden kahvehane ve meyhane peykelerine kadar toplumun her tabakasına sokulan Âkif bu tarafıyla belki de edebiyatımızın tek şairidir. Mehmed Âkif hakkında yazılmış bütün biyografiler; yakınlarının ve hasımlarının yazıları; ona şâirdir, değildir diyenler; […]