Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı

İçindekiler * Kapak * Öz Geçmiş * Özet (Türkçe) * Özet (İngilizce) * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum * XVIII. Yüzyılda Edebî Durum * Müellifin Hayatı ve Eserleri * Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı * Doğumu ve Adı * Eğitimi ve Mahlası * Memuriyeti * Ailesi * […]

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Başlangıç Hükümleri Meltem Doğan Kavramsal ve Tarihsel Değerlendirme ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri ABD Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Estonya Federal Almanya Fransa İrlanda İspanya Litvanya Macaristan Polonya Portekiz Slovakya Slovenya Yunanistan Sonuç Anayasa Değişikliklerinin Sınırlandırılması Ali Çolak Anayasa Değişikliklerini Zaman Yönünden Sınırlandıran Hükümler Anayasa Değişikliklerini Konu Yönünden […]

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Giriş Hasta Güvenliği: Bir Paradigma Değişimi Hasta Güvenliğinin Temel Kavramları Türkiye’de Hasta Güvenliği Türkiye’de Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Görüşleri Hasta Güvenliği İle İlgili Sorunlar Hasta Güvenliğinde Hekime […]

Gümrük Mevzuatı

Gümrük Mevzuatı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Gümrük Mevzuatı Kavramı ve İçeriği 2. İhracat Rejimi ve Uygulamaları 3. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Uygulamaları 4. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi 5. Gümrük Antrepo ve Geçici İthalat Rejimleri ile Uygulamaları 6. Transit Rejimi ve Uygulamaları 7. Serbest Bölgeler ve Uygulamaları 8. Diğer Gümrük Rejimleri […]

Temel Veteriner Anatomi

Temel Veteriner Anatomi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar Anatominin Tanımı Anatomik Terimler Vücut Düzlemleri (Plana Corporıs) Doğrultu, Yön, Konum Bildiren Terimler Veteriner Anatomide İncelenen Hayvanlar Memelilerde Büyük Vücut Boşlukları Göğüs Boşluğu (Cavum Thoracıs) Pleura Karın Boşluğu (Cavum Abdomınıs) Leğen Boşluğu (Cavum Pelvıs) Karın Boşluğu ve Peritoneum Leğen […]

Vergi Uygulamaları

Vergi Uygulamaları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Vergilendirme Sürecine Genel Bakış VERGİ MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU, KANUNİ TEMSİLCİ Vergi Mükellefi (Yükümlü) Vergi Ehliyeti Vekâlet Yoluyla Temsil Özel Sözleşmelerin Yükümlülüğe Etkisi Vergi Sorumlusu Ortaklaşa ve Zincirleme Sorumluluk Sorumluluk Örnekleri Kanuni Temsilci VERGİYİ DOĞURAN OLAY VERGİNİN TARHI Matrah Tarh Çeşitleri Beyana Dayalı Tarh İkmalen Tarh Re’sen Tarh […]

Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Zihin Felsefesi Nedir? Zihin Felsefesinin Kapsamı Zihin Felsefesinin Diğer Felsefe Disiplinleri Arasındaki Yeri Zihin Felsefesinin Temel Kavramları Zihin Kavramı Düşünme Kavramı Bilinç Kavramı Öznellik Kavramı Bireysellik Kavramı Kendilik Kavramı Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak Zihinsel Olmanın Ölçütü […]

Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik ve Sanat Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular GİRİŞ ESTETİK Mİ SANAT FELSEFESİ Mİ? SANAT FELSEFESİNİ DE KAPSAYAN BİR FELSEFİ ESTETİĞİN OLANAĞI ESTETİĞİN PROBLEMLERİ Güzellik Estetik Özellikler Estetik Deneyim Estetik Tutum Estetiğin Dile Gelişi: Bir Değer Yargısı Olarak Estetik Yargı Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım […]

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Denetim Gereksinimi ve Kavramı Denetime Duyulan İhtiyaç Muhasebe ve Bağımsız Denetim İlişkisi Bağımsız Denetim Kavramı Denetim ve Denetçi Türleri Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Genel Standartlar Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı Bağımsızlık Standardı Mesleki Dikkat ve Özen Standardı Çalışma Alanı Standartları Planlama ve Yardımcıların […]

Okul, Aile ve Çevre İş Birliği

Okul Aile ve Çevre İş Birliği E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kullanım Kılavuzu 1. Ünite Okul-Aile İş Birliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi İş Birliği İş Birliğinin Özellikleri İş Birliğinin Ön Koşulları Okul-Aile İş Birliği Okul-Aile İş Birliğinin Kapsamı Okul-Aile İş Birliğinin Önemi Okul-Aile İş Birliğini Etkileyen Etmenler Özet Kendimizi Sınayalım Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım […]