Biyoistatistik

İçindekiler Verilerin toplanması özetlenmesi ve sunulması Verilerin özetlenmesi Frekans dağılım tablosu Eklemeli frekans dağılım tablosu Açık uçlu frekans dağılım tabloları Kalitatif sınıflı frekans dağılım tabloları Kesikli gözlem değerleri için frekans Dağılım tabloları Sürekli gözlem değerleri için frekans Grafikler Poligon Histogram Çubuk Diyagram Çember grafik Bilgisayar uygulaması Tanıtıcı istatistikler Merkezi eğilim ölçüleri Aritmetik ortalama Frekans dağılım […]