Türkiye’de Dış Ticaret ve Yabancı Sermaye Politikaları

İçindekiler   Türkiye’de dış ticaret rejiminin dünü ve bugünü 1950’den önceki dönemde dış ticaret politikası 1923-1929 Liberal dönem 1929-1939 Müdahaleci devletçilik 1940-1945 Savaş yılları 1946-1950 dönemi 1950-1980 dönemi dış ticaret politikamızın ana hatları Günümüzdeki dış ticaret politikamızın temel özellikleri ve görüşler İthalat rejimi ve özellikleri 1981 İthalat rejimi Teminat oranları İthal Müsadelerinin geçerlilik süresi Memleket […]