Ahmet Nâmî Dîvânı

İçindekiler Kapak Öz Geçmiş Özet (Abstract) İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş Nâmî’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti Sonuç Kaynakça Metin Hüsn-İ Mecâzî Hüsn-İ Hakîkî Künye Bilgileri Ahmet Nâmî Dîvânı ve İncelemesi Giriş Hazırlayan: Yard. Doç. Dr. Ahmet Yenikale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 21 Sayfa ISBN: 9789751734105 Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı,E-kitap […]

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı

İçindekiler * Kapak * Öz Geçmiş * Özet (Türkçe) * Özet (İngilizce) * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum * XVIII. Yüzyılda Edebî Durum * Müellifin Hayatı ve Eserleri * Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı * Doğumu ve Adı * Eğitimi ve Mahlası * Memuriyeti * Ailesi * […]

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Tarım E-kitap okumak için tıklayın Önsöz İçindekiler 1. Türkiye Tarımının Tarihi Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tayfur ÇAĞLAYAN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Giriş Anadolu Uygarlıkları Selçuklular Osmanlılar Kaynaklar 2. Tarımsal Yapı ve Üretim Prof. Dr. Bülent MİRAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Giriş Tarım Sektörünün Ekonomideki […]

Mehmed Sıdkî Dîvânı

İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mehmed Sıdkî Hayatı ve Edebî Şahsiyeti II. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri Tertip Vezin Kafiye Redif III. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf Din İtikat Allah Melekler Kitaplar Peygamberler Ahiret ve İlgili Mefhumlar Kader ve Kaza Hayır ve Şer İbadet Namaz Oruç Hac Sure, Ayet ve […]

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Harita ve Resimler Ön Söz Giriş Hz. Muhammed’in Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam 1- Coğrafî Durum 2- Siyasî Durum a- Kuzey Arabistan b- Güney Arabistan c- Hicaz Bölgesi 3- Sosyal ve Kültürel Durum a- Nüfus Yap‘ıs‘ı b- Kabile Hayat‘ c- Aile Yapı‘s‘ı d- Baz‘ Âdetler ve […]

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya

Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Giriş Hasta Güvenliği: Bir Paradigma Değişimi Hasta Güvenliğinin Temel Kavramları Türkiye’de Hasta Güvenliği Türkiye’de Toplumun Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları İle İlgili Görüşleri Hasta Güvenliği İle İlgili Sorunlar Hasta Güvenliğinde Hekime […]

Hayvan Davranışları ve Refahı

Hayvan Davranışları ve Refahı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Davranış Fizyolojisi Etoloji ve Tarihsel Gelişimi Evcilleştirme Evcilleştirmenin Davranış Üzerine Etkileri Merkezi Sinir Sisteminin Davranış Üzerine Etkileri Endokrin (Hormonal) Sistem ve Feromonların Davranış Üzerine Etkileri Hormonlar Feromonlar Dinlenme ve Uyku Dinlenme Davranışı Öğrenme Öğrenme Çeşitleri İlişkisel Olmayan Öğrenme İlişkisel Öğrenme Pozitif Pekiştirme Negatif Pekiştirme ve […]

Orta Doğuda Siyaset

Orta Doğuda Siyaset E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Orta Doğu Neresi? Orta Doğu’nun Demografik Ekonomik ve Siyasi Yapısı Orta Doğu Neresi? Orta Doğu Kavramının Ortaya Çıkması ve Yaygınlaşması Orta Doğu Kavramının Belirsizliği ve Farklı Kullanım Kalıpları Medeniyetler Merkezi Olarak Orta Doğu Orta Doğu’nun Demografik Yapısı Orta Doğu’nun Ekonomik Yapısı Orta Doğu’nun Siyasi Yapısı Orta […]

Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Zihin Felsefesi Nedir? Zihin Felsefesinin Kapsamı Zihin Felsefesinin Diğer Felsefe Disiplinleri Arasındaki Yeri Zihin Felsefesinin Temel Kavramları Zihin Kavramı Düşünme Kavramı Bilinç Kavramı Öznellik Kavramı Bireysellik Kavramı Kendilik Kavramı Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak Zihinsel Olmanın Ölçütü […]

Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik ve Sanat Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular GİRİŞ ESTETİK Mİ SANAT FELSEFESİ Mİ? SANAT FELSEFESİNİ DE KAPSAYAN BİR FELSEFİ ESTETİĞİN OLANAĞI ESTETİĞİN PROBLEMLERİ Güzellik Estetik Özellikler Estetik Deneyim Estetik Tutum Estetiğin Dile Gelişi: Bir Değer Yargısı Olarak Estetik Yargı Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım […]