Modern Bilim: Tanrı Var

Künye Bilgileri Modern Bilim: Tanrı Var Emre Dorman İstanbul Yayınevi Türü: İslam, İlahiyat, Felsefe, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2011 240 Sayfa ISBN: 978-605-88082-4-9   Modern Bilim: Tanrı Var E-Kitap okumak için tıklayın

İnsan Hakları ve Güvenlik

Künye Bilgileri İnsan Hakları ve Güvenlik Türkiye Barolar Birliği Yayınları Türü: Siyaset, İnsan Hakları, Hukuk, Felsefe, Güvenlik, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2001 363 Sayfa ISBN: İnsan Hakları ve Güvenlik E-Kitap okumak için tıklayın

Varidât

Bu kitapta, okuyucu Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yetişen, felsefe, fıkıh ve tasavvuf bilgini Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in bilinen “Varidât” adlı Arapça eserinin tercümesi sunulmaktadır. Bu ünlü eser Türkçe’ye tercüme edilirken, hiç bir yorum yapılmamış ve mümkün olduğu ölçüde her kesimin anlayabileceği bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Yaklaşık altı yüzyıl önce Arapça olarak kaleme alınan Varidât, son […]

Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Zihin Felsefesi Nedir? Zihin Felsefesinin Kapsamı Zihin Felsefesinin Diğer Felsefe Disiplinleri Arasındaki Yeri Zihin Felsefesinin Temel Kavramları Zihin Kavramı Düşünme Kavramı Bilinç Kavramı Öznellik Kavramı Bireysellik Kavramı Kendilik Kavramı Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır? Epistemolojik Ölçüt Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak Zihinsel Olmanın Ölçütü […]

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2004-2006 Çalışma Raporu

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2004-2006 Çalışma Raporu E-Kitap okumak için tıklayın TTB GPE Yönetim Kurulu Üyeleri Özen Aşut Başkan Hüseyin Demirdizen Genel Sekreter Alper Büyükakkuş Hakan Şen Ümit Kağan Arpacı Mustafa Sülkü Ercan Tanrıkulu Hasan Değirmenci Naciye Demirel İsfendiyar Eyyüboğlu Gülden Aykanat Nihat Şahbaz Havva Özden Muharrem Baytemür Eriş Bilaloğlu Şamih Demli Şanda Çalı Serhat […]

‘Terör’ün ve ‘Cihad’ın Retoriği

Bu makalenin amacı, “terör” ve “cihad” kavramlarının retorik olarak kullanılmasının yol açtığı sorunları ve bu retoriklerin, medeniyetlerin arasında iletişimsel sürecin kurulmasını nasıl engelledi!ini göstermektir. Bu çalışmada “retorik” sözcüğü ile kastedilen, dilin ikna edici biçimde, belli menfaatleri,özellikle de siyasal hedefleri gerçekleştirmek için kullanımıdır. Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte küreselleşmenin önündeki tüm engellerin kalktığına dair ciddi […]

Big Bang ve Tanrı

Big Bang Teorisi doğru mu? Big Bang Teorisi felsefe ve dinler açısından hangi sonuçları doğuruyor? Tanrı var mı? Tanrı’nın varlığı bilimsel verilerle ve akılcı delillerle ispatlanabilir mi? Evren, bilimsel kanunlar, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz; tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçli bir yaratılışın ürünleri miyiz? Bu sorulara vereceğimiz cevapların, neye inanmamız gerektiği ve hayatın […]

Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı E-Kitap okumak için tıklayın İÇİNDEKİLER Önsöz Birinci Bölüm Evrim Teorisi Ortaya Konmadan Önceki Felsefe, Bilim ve Biyoloji Tarihi Bölüm Tanıtımı Tarihin Eski Dönemleri Eski Yunan Medeniyetinin İlk Filozofları Atomcu Görüş Platon Aristoteles Aristoteles’ten Sonra Biyoloji İslam Düşüncesinde Bilim ve Biyoloji İslam Düşünürlerinde Evrim Fikri Ortaçağ Hristiyan Düşüncesi ve Biyoloji Kopernik […]

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş 1. Bölüm: Kuantum Teorisi Ortaya Konulmadan Önce – Bölüm Tanıtımı – Mikro Seviyeye Dair İlk Görüşmeler: Atomculuk – Aristoteles Fiziği ve Kopernik, Kepler, Galileo – Newton Fiziğinin Hakimiyeti – ilk Bilimsel Atom Modelleri 2. Bölüm: Kuantum Teorisinin Tanıtımı ve Felsefi Tasarımı – Bölüm Tanıtımı – Kuantum Teorisinin Ortaya Konuşu ve Çift Yarık […]

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı

İÇİNDEKİLER Önsöz I- ENTROPİ, FELSEFE ve TANRI Entropi: Tek Yönlü, Olasılıkçı, Düzensizlik Yasası Evrenin Sonu ve Entropi Evrenin Başı ve Entropi Tasarım Delili ve Entropi Mucizeler ve Entropi II- DİN FELSEFESİ AÇISINDAN İZAFİYET TEORİSİ İzafiyet Teorisinin Ortaya Konması İzafiyet Teorisi ve Değerlerin İzafiliği İzafiyet Teorisi ve Tanrı-Evren İlişkisi İzafiyet Teorisi ve Tek Tanrıcı Dinlerdeki İnançlar […]