İş Etiği

İçindekiler Önsöz 1. Etik, Ahlak ve İş Ahlakı 2. Etik ve Metaetik Teorileri 3. İş Ahlakı ve Kapsamı 4. Etik Karar Alma Süreci 5. Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler 6. İş Etiği Programlarının Yönetimi ve İş Etiğinin Kurumsallaşması Künye Bilgileri İş Etiği Yazarlar: Prof.Dr. Ömer TORLAK, Prof.Dr. Hasan ÜNDER, Uzm. Aziz ŞEKER, Doç.Dr. B. Aydem […]

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği

İçindekiler Önsöz 1. Ünite Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerin Kullanımında Kalite, Etkinlik ve Güvenlik Giriş – Tarih Öncesinde (Tıbbi) Bitkiler Paleontolojik Çağ Milattan Önce (MÖ 50000-0) Milattan Sonra (MS 0-1900) Doğal Hazine Kaynağı Olarak Bitkiler Bitkisel Kaynaklı Ham Madde: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri Farmakope ve Bitkisel Ürünler Türk Farmakopesi Standartları Farmakope’de […]