Otizm Spektrum Bozukluğu

İçindekiler * Sunuş * Önsöz Bölüm 1: Otizm * Otizm Spektrum Bozukluğu * Otizm Nedir? * Otizmin Nedenleri * Klinik Özellikler * 0-3 Yaş * Okul Öncesi Dönem (4-5 Yaş) * Okul Çağı * Ergenlik Ve Erişkinlik * Ayırıcı Tanı * Görülme Sıklığı * Erken Tanı Ve Önemi * Otizm Tanısı Almış Çocukların Özellikleri * […]

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı

İçindekiler * Giriş ve Yöntem * İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler * İşaret Dilleri İle Konuşma Dilleri Arasındaki Bazı Farklılıklar (Dil Modalitesi) * Niçin İşaret Dillerini Araştıralım? * İşaret Dilleri Bilimsel Çalışmaları Tarihi * İşaret Dilleri Dilbilgisi Kitapları * Türk İşaret Dili (TİD) * Türk İşaret Dili ve Bölgesel Farklılıklar * İşaret Dili Çalışmalarında Etik […]