Cumhuriyet Halk Partisi Programı

İçindekiler Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik Sol bir Siyasi Partidir İlkeler Cumhuriyet Halk Partisinin Demokratik Sol Tutumunun Dayandığı Temel Kurallar Demokratik Sol Düzenin Tanımı ve Amaçları Demokratik Sol Gelişme Kavramı Demokratik Sol Gelişmenin Temel Kuralları Daha çok Üretim Daha çok daha Yaygın Daha Sağlıklı Tüketim Hakça Gelir Dağılımı Demokratik Sol Düzenin Gerekliliği Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve […]

Sorularla Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı

İçindekiler   * Enerjinin Etkin Kullanımı * Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımına Yönelik Başlıca Kurumlar ve Belgeler * Enerjinin Etkin Kullanımının Ekonomiyle İlişkisi * Enerji Türlerinin Eşdeğerliği ve Isı-Güç Üretimi * Isı Konfor ve Bunun İçin Enerji Kullanımı * Isı Kaçaklarının Azaltılması * Tesisatın İyileştirilmesi * Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma * Binalarda Elektriğin Etkin Kullanımı * […]

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu E-kitap okumak için tıklayın 1. Nükleer Enerji Ve Nükleer Santraller 1. Nükleer enerji üretiminin temel ilkeleri nelerdir? 2. Nükleer enerji üretiminin bir ülke için çekici yanları nelerdir? 3. Atom bombası ile nükleer enerji üretimi arasında bir benzerlik var mıdır? 4. Bir nükleer reaktör, kaza sonucu bile olsa, tıpkı bir […]

Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi

Künye Bilgileri Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi Yazarlar: Fatih ÖNER, Serkan ÜREN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT Editör: Prof. Dr. Tahir Hikmet KARAKOÇ Anadolu Üniversitesi Türü: Eğitim, Enerji, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir Yayın Tarihi: 2013 287 Sayfa ISBN: 978-975-06-1637-2   Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi E-kitap okumak için […]

Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler İçindekiler Sunuş Önsöz 1. Giriş, Tarihçe ve Tanımlar 2. Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını 2.1. Dünyanın Enerji Durumu 2. 2. Türkiye’nin Enerji Durumu 3. Çevre Ekonomisi ve Enerjinin Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. Kirli Enerji Kaynaklarının Dış (Toplumsal) Maliyetleri 3. 1. 1. Fosil Yakıtların Toplumsal Maliyete Neden […]

Endüstriyel Kimya

Endüstriyel Kimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Kimya Endüstrisi Endüstriyel Kimya Kimya Endüstrisi Kimyanın Önemi Fiziksel İşlem (Süreç veya Proses) Kimyasal İşlem (Süreç veya Proses) Ayırma Yöntemleri Ekonomik ve Termodinamik Fizibilite Süreç Denetimi Saflaştırma Yöntemleri Üretim Maliyeti ve Ürün Verimi Temel Tanımlar Akım Şemaları Pilot Çalışma Üniteleri Araştırma ve Geliştirme Kütle Denkliği […]

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023

İçindekiler * Yönetici Özeti 1. Giriş * Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika * BGUS Hazırlık Süreci ve Katılımcılık 2. Bölgesel Gelişmeyi Etkileyen Uluslararası Eğilimler * Uluslararası Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Fırsatlar ve Riskler * Dış Ekonomik Coğrafyanın Sunduğu Fırsatlar ve Riskler * Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirlikleri * Bölgesel Gelişme Alanında Dünyadaki Genel […]