Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 20 Temmuz 2015 Sonrası Çatışma Döneminde Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Araştırması

Künye Bilgileri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 20 Temmuz 2015 Sonrası Çatışma Döneminde Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Araştırması Dr. Kevser Vatansever, Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Murat Civaner, DR. Eriş Bilaloğlu, Av. Ziynet Özçelik, Dr. Cavit Işık Yavuz Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Toplum, Şiddet, Sağlık, Halk Sağlığı, Sağlık Politikası, E-kitap indir, […]

Füsun Sayek için Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Yayına Hazırlayanın Notu Başucu Notları Veda Sözleri Gazete Duyuruları/ Haberleri Gazete Duyuruları Gazete Haberleri Gazete – Dergi Yazıları TTB Web Sitesindeki Defterden Posta Kartı, Mektup, ve Diğerleri… Son Söz Yerine… Dr. Eriş Bilaloğlu, Sinan Solmaz, Yeter Canbulat, Veli Çevik, Sultan Çeçen, Mutlu Sereli, Hülya Yüksel, Prof.Dr. Nural Kiper, Dr.Harun […]

Hekimlerin Değerlendirmesi ile Performansa Dayalı Ödeme

Katkıda bulunanlar Prof.Dr. Hayriye Erbaş (Araştırma koordinatörü, planlama, verilerin değerlendirilmesi ve rapor yazımı) Prof.Dr. Nurgün Platin (Eleştirel değerlendirme, rapor yazımı) Prof.Dr. Berna Arda Dr. Eriş Bilaloğlu Dr. Nihat Bulut Dr. Murat Civaner Doç.Dr. İsmail Demirdöven Dr. Cemal Güvercin Dr. Ali Gököz Prof.Dr. İskender Sayek Dr. Müge Yetener Künye Bilgileri Hekimlerin Değerlendirmesi ile Performansa Dayalı Ödeme […]